Reineier skeptisk til ny forskning

Reineier og sametingspolitiker Per A. Bæhr tviler på at klimaendringer fører til at det blir færre reinkalver.

Per A. Bæhr
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Akkurat dette kan man ikke si med sikkerhet, det får tiden vise, sier Per A. Bæhr.

Han er skeptisk til ny forsknig fra Univeristetet i Tromsø som viser at økt nedbør og mildere vintre kan gi betydelig lavere reintall og mindre reproduksjon .

Reinsdyr endrer adferd

Reinsdyr forbereder seg til dårlige vintre med å bygge fettreserver istedenfor å investere i kalv.

– Økt nedbør og mildere vintre i Finnmark vil i tråd med disse studiene på sikt gi betydelig lavere reintall og større dyr med lav villighet til å investere i kalveproduksjon, sier Bård-Jørgen Bårdsen.

Han har tidligere i år forsvart sin doktorgradsavhandling som forklarer hvordan reinsdyr kan håndtere negative klimatiske hendelser på vinteren ved å endre sin atferd.

Les doktoravhandlingen her

Påvirker reindrifta

Sametingspolitiker og reineier Per A. Bæhr sier at reineiere nå må forberede seg på at klimaendringer kan påvirke reindrifta.

– Vi har jo allerede sett at vintrene har blitt mildere og at snøen kommer senere enn før, sier Bæhr.

Oanehaččat

  • Bargguhisvuohta Finnmárkkus

    Bargguhisvuohta Finnmárkkus lea lassánan 152 olbmuin ovddit mánu rájes, ja mearkkaša ahte dál 2016 suoidnemánu loahpas leat 1431 olbmo registrerejuvvon NAV Finnmárkkus ahte leat áibbas barggu haga. Bargguhisvuohta suoidnemánu loahpas lea seamma dásis go dáid maŋimuš jagiid seamma áigodagas, ja lassáneami ektui mii oaidnit ovddit mánu stuorra ceahkki áigodaga variašuvnnaid. Guovdageainnus lea alimus bargguhisvuohta 7:ain proseanttain ja vuolimus bargguhisvuohta Finnmárkkus lea Unjárggas 3:ain proseanttain.

  • Gevahan 2,2 millijovnna kruvnnu

    Finnmárkku fylkkagielda lea gieskat ferten njiejahit 20 millijovnna kruvnnu skuvllain, seammás leat hoavddat johtán miehtá máilmmi 2,2 millijovnna kruvnnu ovddas, nu čállá iFinnmark. Minibar njálgát, divrras mállásat ja juhkamušat, San Francisco ja Toronto lea maiddái oassi dáid rehkegiiguin. Oktiibuot leat 23 skuvlahoavdda geavahan dáid 2 millijovnna kruvnnu gaskkal 2014:s ja 2015:s.

Laster Twitter-innhold