Reindriftsutøvere ønsker bedre støtte angående psykisk helse

I rendriftsnæringa snakkes det om sykdommer ofte i det skjulte. I hjemmene snakkes det åpent, men ikke i reinbeitedistriktene.

Nils Anders N. Eira

Reindriftsutøver Nils Anders N. Eira mener reindriftsutøvere må få et ordentlig tilbud når det gjelder sykepenger.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

I hverdagen snakkes det mest om reindriftsrelatert arbeid, men de vonde sakene snakkes det ikke om.

Ny forskning viser at 67% av reindriftsutøvere jobber også når de er syke.

De snakker ikke om sykdom. Det er regelen.

Nils Anders N. Eira

Reindriftsutøver Nils Anders N. Eira.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

– Slik som det er nå, så hører man ikke om slikt innenfor siidaen engang. Man må bare prøve å jobbe for å hindre at sykdom oppstår. Man må være med på jobben, slik at ting ikke blir verre. Man må prøve å holde samfunnet i balanse og ikke gjøre ting verre enn de er, slik at den syke ikke blir enda sykere, sier reineier Nils Anders N. Eira.

Årlig setter staten av 600.000 kroner som sykepengegrunnlag for hele næringa, fordelt på mer enn 3000 mennesker. Disse pengene kan reindriftsutøvere fra hele Norge søke om. Dette tilsvarer rundt 200 kroner per person.

Detter er ikke riktig mener han.

– Man får ikke sykepenger, og tjener ingenting. Det nytter ikke å sykemelde seg, det gir ingen fordeler.

– Må få hjelp fra dag èn

Undersøkelsen gjennomført av Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern (SANKS) og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) viser at folk lider i stillhet.

Sykdom er tabu og folk i næringa snakker nesten ikke om det.

Per John A. Anti

Per John Anti, fungerende leder for Norske Reindriftsamers Landsforbund.

Foto: NRK

Fungerende leder for NRL, Per John Anti, mener organisasjonen først og fremst må ta det opp med staten under forhandlingene. Hvordan man skal forbedre ordningen med sykepenger, og få hjelp til reindriftsutøveren.

Kan man godta at folk kommer syke på jobben?

– Selvsagt ikke. Folk skal ikke måtte dra på jobben når de er syke. Man skal kunne få sykepenger fra første dag, for å ha råd til å leie inn en dreng.

NRL forhandler årlig med staten. Som tidligere nevnt tildeles næringen kun 600.000 kroner i sykepenger fordelt på alle. Anti sier dette om summen:

– Av staten får vi ikke forståelse for at det er behov for disse pengene. Det hender at folk blir syke og da trenger man å kunne få sykepenger fra første dag.