Ragnhild Lien

Ragnhild Jannie Lien er toppkandidat på Senterpartiets liste i valgkrets 6.

Hun er født 26. mars 1952. Lærer ved sykepleieskole. Bosatt i Trondheim.

I kommunen var 105 personer oppført i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var 731 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Ragnhild Jannie Lien

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

445 673

0

168 580

2007

492 968

0

190 539

Mer om Lien (ekstern lenke).