Professor ut mot engelske navn

Professor i samisk, Pekka Sammallahti, reagerer på at det stadig etableres nye samiske arrangementer med unødvendige engelske navn.

Pekka Sammallahti

Professor Pekka Sammallahti er ikke glad for at samiske navn taper mot det engelske språket.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Dette er en tendens som man ser over hele verden. Vi ser at engelske ord presser seg frem over alt i samfunnet, påpeker Sammallahti.

Pekka Sammallahti

Professor Pekka Sammallahti.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Som eksempler nevner språkprofessoren samiske arrangementer som «Sámi Grand Prix», «Sámi Easter Festival», «Sámi Ski Race» og nyetableringen «Sápmi Awards». Fellesnevneren for disse er at de alle har engelske eller internasjonale ord i navnet.

Sammallahti mener at statusen og verdien til det samiske språket ville ha blitt styrket hvis samiske navn ville ha blitt prioritert fremfor engelske.

– Arrangørene burde heller lete etter mer treffende og gode samiske ord som straks forteller hva arrangementet går ut på. Dette ville også øke statusen til arrangementet og gjøre andre folk nyskjerrige. Jeg synes det er blitt altfor lett å ty til ord som «Awards» og «Grand Prix». Slike ord hører vi ellers over hele verden, påpeker Pekka Sammallahti.

Sápmi Awards

«Sápmi Awards» ble nylig arrangert for første gang i Jokkmokk i Sverige.

Foto: Anna-Maria Ahlèn / SVT Sápmi