Hopp til innhold

Presseparagrafen forkastes

Rådmannen i Karasjok fikk ikke gjennomslag for omstridt presseparagraf.

Ordfører Kjell Sæther og Rådmann Hilda Vuolab

Ordfører Kjell Sæther og Rådmann Hilda Vuolab.

Foto: Ann Marita Eriksen / NRK

Rådmann Hilda Vuolab i Karasjok kommune fikk ikke gjennomslag for den nye paragrafen som hadde til formål å begrense journalisters arbeid i kommunale institusjoner.

På spørsmål om hun er skuffet over at hun ikke fikk gjennomslag for forslaget sitt, svarer hun slik:

– Jeg er ikke skuffet. Formålet med forslaget mitt var at vi skulle få vite på forhånd når media kommer. Jeg tar til etterretning at flertallet i kommunestyret stemte imot forslaget, sier Vuolab.

Flertallet stemte at hele paragrafen strykes

Kommunestyrerepresentantene fra Flyttsame liste, Samefolkets parti og Senterpartiet stemte for at hele paragrafen fjernes etter forslag fra Máret Sara. (Flyttsame liste)

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Kommunestyre møte

Represanter fra Samefolkets Parti og Flyttsame liste.

Foto: Ann Marita Eriksen / NRK

Dette var Rådmannens forslag

"Rådmannen foreslår endring i kommunens pressereglement der en ny paragraf seks heter: «Pressen skal ikke gis adgang til skole, barnehage eller andre kommunale institusjoner. Ved tvilstilfeller skal rådmannen konsulteres.

Rådmannen anser det som viktig at kommunen så langt som mulig bestreber seg på å praktisere meroffentlighet, men ser dilemma i forhold til dette i de tilfeller der pressen ønsker tilgang til kommunens virksomheter."

Korte nyheter

 • Ønsker å sette opp 33 vindturbiner i reindriftsområde

  Loga sámegillii.

  Holmen energi vil sette opp 33 nye vindturbiner i Örnsköldsvik kommune, hvor Vilhelmina norra sameby har vinterbeite. I samebyens område er det flere vindkraftverk, og hvis det kommer en til, så vil det være svært skadelig for reindrifta, mener reindrifsutøver Neila Fjellström.

  – Vi har tilpasset oss så mye allerede, så nå er det slutt. Vi har ingen reserver å gå til noen steder, sier Fjellström.

  – Så er det ikke bare vindkrafta i området. Holmen driver et stort skogbruk i dette området, noe som gjør at arealene våre har vært utnyttet i lang tid. Vi har ikke lenger mulighet til å flytte, sier reindriftsutøver Margret Fjellström.

  Forsvaret, som også bruker arealene, har ikke sagt ja til utbygging av mer vindkraft. Men de sier at det vil ha konsekvenser også for deres drift.

  Det melder SVT Sápmi.

  SVT Sápmi har vært i kontakt med Holmen energi, de ønsker ikke å kommentere saken nå.

 • Háliidit cegget 33 bieggajorri boazodoalloguvlui

  Les på norsk.

  Holmen energi háliida cegget 33 ođđa bieggaturbiinna ruoŧabeale Oorestarei gildii, gos Vilhelmina norra čearus lea dálveguohtun. Čearu guovlluin leat máŋga bieggafápmorusttega, ja jos boahtá okta vel, de dat lea sidjiide stuorra vahát, dadjá boazodoalli Neila Fjellström.

  – Mii leat heivehan iežamet ovdánahttima mielde, nu ahte dát lea min loahppa. Mii leat geavahan visot liigeeatnamiid, dadjá Fjellström.

  – Holmen doaimmaha maid stuorra meahccedoalu guovllus, ja dat mearkkaša ahte min eatnamat leat geavahuvvon guhká, ja mii eat beasa šat sirddašit, muitala boazodoalli Margret Fjellström.

  Suodjalus, mii maid geavaha seamma eatnamiid, eai leat vel mieđihan bieggafápmorusttega huksemii. Muhto dadjet ahte sin doaibma maid boahtá váikkuhuvvot.

  Dan dieđiha SVT Sápmi.

  SVT Sápmi lea váldán oktavuođa Holmen energi:an, muhto sii eai hálit kommenteret ášši dál.

 • Loahpahit bieggafápmoplánaid Muosáin

  På norsk

  Aneo AS ii áiggo šat bargat viidáseappo bieggafápmorusttet plánaiguin Muosáin Finnmárkkus.

  – Suohkan lea addán dieđu ahte eai háliit ahte mii joatkit prošeavttain. Midjiide lea dehálaš juohke prošeavttas ahte olbmot báikkálaččat dorjot prošeavtta.

  Nu vástida prošeaktajođiheaddji Marit Riiber dasa manne loahpahit prošeavtta.

  Plánaid mielde galge cegget bieggaturbiinnaid Niipavárrái.

  Aneo AS fitnodagas leat guokte eará prošeavtta Finnmárkkus maiguin áigot bargat viidáseappo.

  Dáid prošeavttaid sii sáddejit Norgga čázadat ja energiijadirektoráhtii ovdal áigemeari mii lea dán mánu 22. beaivi.

  Dát prošeavtta leat Hámmerfeasttas ja Davvesiiddas.