Presseparagrafen forkastes

Rådmannen i Karasjok fikk ikke gjennomslag for omstridt presseparagraf.

Ordfører Kjell Sæther og Rådmann Hilda Vuolab

Ordfører Kjell Sæther og Rådmann Hilda Vuolab.

Foto: Ann Marita Eriksen / NRK

Rådmann Hilda Vuolab i Karasjok kommune fikk ikke gjennomslag for den nye paragrafen som hadde til formål å begrense journalisters arbeid i kommunale institusjoner.

På spørsmål om hun er skuffet over at hun ikke fikk gjennomslag for forslaget sitt, svarer hun slik:

– Jeg er ikke skuffet. Formålet med forslaget mitt var at vi skulle få vite på forhånd når media kommer. Jeg tar til etterretning at flertallet i kommunestyret stemte imot forslaget, sier Vuolab.

Flertallet stemte at hele paragrafen strykes

Kommunestyrerepresentantene fra Flyttsame liste, Samefolkets parti og Senterpartiet stemte for at hele paragrafen fjernes etter forslag fra Máret Sara. (Flyttsame liste)

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Kommunestyre møte

Represanter fra Samefolkets Parti og Flyttsame liste.

Foto: Ann Marita Eriksen / NRK

Dette var Rådmannens forslag

"Rådmannen foreslår endring i kommunens pressereglement der en ny paragraf seks heter: «Pressen skal ikke gis adgang til skole, barnehage eller andre kommunale institusjoner. Ved tvilstilfeller skal rådmannen konsulteres.

Rådmannen anser det som viktig at kommunen så langt som mulig bestreber seg på å praktisere meroffentlighet, men ser dilemma i forhold til dette i de tilfeller der pressen ønsker tilgang til kommunens virksomheter."