Vil stenge journalister ute

Rådmannen i Karasjok kommune vil kontrollere journalisters arbeid.

– Ulovlig med forhåndssensur, sier generalsekretær i Norsk Redaktørforening.

Hilda Vuolab
Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Rådmann Hilda Vuolab i Karasjok kommune vil begrense journalisters adgang til kommunens institusjoner.

Hun begrunner dette med at de ønsker å unngå at personlige og sensitive opplysninger skal komme ut i offentligheten.

– Vi har ansvaret for barn, unge, gamle og syke. Vi gjør dette for å beskytte dem, sier Vuolab.

– Pressen må spørre først

Rådmannen har foreslått en paragraf i det kommunale pressereglementet som sier at kommunen ikke lar pressen komme til skoler, barnehager og andre kommunale institusjoner uten forhåndsgodkjenning.

Vuolab sier at pressen skal få tilgang, men de må bare spørre først.

– Dette gjør vi for å forsikre om at barn ikke blir eksponert i nyhetssendinger og i andre situasjoner, sier hun.

– Ulovlig

Nils E. Øy

Generalsekretær Nils E. Øy i Norsk Redaktørforening.

Foto: Fjeldstad, Knut / SCANPIX

Generalsekretær Nils E. Øy i Norsk Redaktørforening sier at han ikke kan finne noen lovregler som gir Karasjok kommune mulighet til å nekte journalister å besøke kommunale institusjoner.

Øy sier at dette minner om forhåndssensur.

– Forhåndssensur er som kjent ikke lov i Norge, og disse tiltakene som Karasjok kommune ønsker å innføre minner nettopp om forhåndssensur, sier han.

Det nye pressereglementet skal kommunestyret vedta førstkommende torsdag.