Vil stenge journalister ute

Rådmannen i Karasjok kommune vil kontrollere journalisters arbeid.

– Ulovlig med forhåndssensur, sier generalsekretær i Norsk Redaktørforening.

Hilda Vuolab
Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Rådmann Hilda Vuolab i Karasjok kommune vil begrense journalisters adgang til kommunens institusjoner.

Hun begrunner dette med at de ønsker å unngå at personlige og sensitive opplysninger skal komme ut i offentligheten.

– Vi har ansvaret for barn, unge, gamle og syke. Vi gjør dette for å beskytte dem, sier Vuolab.

– Pressen må spørre først

Rådmannen har foreslått en paragraf i det kommunale pressereglementet som sier at kommunen ikke lar pressen komme til skoler, barnehager og andre kommunale institusjoner uten forhåndsgodkjenning.

Vuolab sier at pressen skal få tilgang, men de må bare spørre først.

– Dette gjør vi for å forsikre om at barn ikke blir eksponert i nyhetssendinger og i andre situasjoner, sier hun.

– Ulovlig

Nils E. Øy

Generalsekretær Nils E. Øy i Norsk Redaktørforening.

Foto: Fjeldstad, Knut / SCANPIX

Generalsekretær Nils E. Øy i Norsk Redaktørforening sier at han ikke kan finne noen lovregler som gir Karasjok kommune mulighet til å nekte journalister å besøke kommunale institusjoner.

Øy sier at dette minner om forhåndssensur.

– Forhåndssensur er som kjent ikke lov i Norge, og disse tiltakene som Karasjok kommune ønsker å innføre minner nettopp om forhåndssensur, sier han.

Det nye pressereglementet skal kommunestyret vedta førstkommende torsdag.

Korte nyheter

 • Muotka velges offisielt

  Det niende Sameting ble i kveld kl. 17 offiesielt konstituert. Torsdag morgen skal møtelederskapet velges. Deretter velges Silje Karine Muotka (NSR) offisielt som Sametingets president og sametingsrådet presenterer sin politiske erklæring. Det skal også velges representanter til Samisk parlamentarisk råd.

  Loga sámegillii

  Silje Karine Muotka (Norske Samers Riksforbund)
  Foto: Hanne Wilhelms / NRK
 • Tørfoss galgá dárkkistit Sámedikki

  Ovddádusbellodaga Arthur Tørfoss válljejuvvo duorastaga Sámedikki dárkkistanlávdegotti jođiheaddjin, čállá Ságat (máksu gáibiduvvo). Lávdegotti bargu lea dárkkistit olles Sámedikki doaimmaid.

  Arthur Tørfoss
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Wilhelmsen rahpá sámi giellavahku

  Sátnejođiheaddji Gunnar Wilhelmsen (Bb) rahpá sotnabeaivve almmolaččat Sámi giellavahku Romssas. Maiddái sámediggepresideanta Silje Karine Muotka, SlinCraze ja komihkkár Ánte Siri servet doaluide. Sámi giellavahkku áigumuš lea buoridit sámegielaid árvvu ja buoridit máhtu sámi giela ja kultuvrra birra olles servodagas. Giellavahkku lágiduvvo miehtá Sámi golggotmánu 25. - 31. beaivve.

  Gunnar Wilhelmsen, ordfører i Tromsø
  Foto: Dan Henrik Klausen / NRK