Hopp til innhold

– Ap kan ikke tvinge oss til å godta noe vi er uenig i

Aili Keskitalo er overrasket over at sametingsrådet setter hardt mot hardt.

Aili Keskitalo
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Det virker som om Ap prøver å tvinge oss til å gi vår tilslutning til forslag vi ikke er enig i. Derfor kan det ikke være slik at de skal tvinge oss til å godta alt samtidig som vi er uenig i deler av institusjonsmeldingen, sier NSRs parlamentariske leder til NRK Sámi Radio.

I ettermiddag førte kravet fra opposisjonspartiene på Sametinget til at sametingspresident Egil Olli varslet sin avgang.

– Ingen mistillitsforslag

NSR stiller seg uforstående til reaksjonen fra sametingsrådet.

Egil Olli

Sametingspresident Egil Olli på pressekonferansen i ettermiddag.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

– Dette er ikke noe mistillitsforslag fra NSRs side. Jeg er overrasket over å høre at det å sende ut dokumentet er så prinsipielt vanskelig for Olli. Jeg får ta til etteretning det presidenten sier, og tolke det dithen at han prøver å presse oss til å godta forslag om blant annet tvangssammenslåing av institusjoner, sier Aili Keskitalo.

Sametingsrådet er ikke innstilt på å sende sin institusjonsmelding ut på høring.

– Jeg aksepterer ikke at vår politikk skal endres og styres av NSR. Dersom Sametingets flertall velger å følge forslaget deres om å sende saken ut på høring, så kan jeg ikke leve med det, sier Egil Olli til NRK Sámi Radio.

– Mange vil uttale seg

Allerede i går kveld ble det klart at sametingsrådet ikke ville sende institusjonsmeldingen ut på høring. Ifølge NSR har mange ønsket å komme med innspill til rådets melding.

– Vi har hele tiden jobbet for å får sametingsrådets forslag ut på høring. Årsaken til det er at det er stor interesse blant institusjonene denne meldingen gjelder. Disse ønsker å uttale seg om meldingen. Vår hovedmålsetning er at vi ønsker at samfunnet skal bli hørt, sier Keskitalo.

Hun er overrasket over uviljen opposisjonen er blitt møtt med. Hennes håp var å få en behandling av institusjonsmeldingen i Sametinget senere enn hva sametingsrådet har lagt opp til.

– Jeg forstår ikke hva Olli mener når han sier at vi "endrer spillereglene" når vi ønsker å sende en sak ut på høring. Det som er forskjellen i forhold til sametingsrådet nå og det som har vært vanlig tidligere, er at Ap styrer i mindretall. Derfor er det mer utfordrende å styre i mindretall, og derfor må man jobbe litt hardere for å få flertall for sin politikk, sier hun.

– Beklagelig

Willy Ørnebakk

Willy Ørnebakk.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Aps parlamentariske leder på Sametinget, Willy Ørnebakk beklager sterkt at plan- og finanskomitéen ikke klarte å enes om institusjonsmeldingen.

– Konsekvensen av dette blir at samiske institusjoner som står i en utbyggingsfase blir forsinket i sine planprosesser. Dette berører blant annet utbygging av Samisk kunstmuseum i Karasjok, Várdobáiki samisk senter i Skånland og Beaivváš Sámi Teáhter i Kautokeino, skriver Ørnebakk i en pressemelding.

Også Ája samisk senter i Kåfjord rammes ved at Sametinget ikke kan utnevne styrerepresentant til senteret. Ája samisk senters regnskap og årsberetning blir dermed ikke godkjent av Brønnøysundregistrene, mener Ørnebakk.

– Utsettelse i behandlingen av meldingen får også innvirkning på Sametingets budsjettarbeid for de kommende år, noe som vil ramme institusjonene. Meldingen forplikter Sametinget å øke bevilgningene til institusjonene i 2010, skriver Aps parlamentariske leder i pressemeldingen.

Korte nyheter

 • Guokte meahcceduopmostuoloášši alimusriektái

  Guokte ášši Kárášjogas leat guoddaluvvon alimus riektái.
  Lea eananeaiggát Stig Harby ja Bassevuovddi vuođđoeaiggátsearvi, mas Stig Harby lea stivrrajođiheaddji, mat eai dohkket meahcceduopmostuolu duomu.
  Meahcceduopmostuolus oaivvildedje ahte ii goappáge guoddaleaddjis lean eanan - dahje geavahanriekti suomarájá alde bajit Anárjohleagis.
  Eananeaiggátsearvi lea dál alimusrievtti guoddaleami áššis, ráddjen guoddaleami dušše geavahanriektái. Stig Harby ges gáibida guoddaleamis geavahanrievtti stuorát guvlui, bajit Anárjohleagis.

  Grunneier Stig Harby under befaring for Utmarksdomstolen
  Foto: FEFO
 • Gálja Nuorta-Finnmárkkus

  Nuorta-Finnmárkkus sáhttá boahtte ija šaddat issoras gálja, nu dieđiha meteorologalaš instituhta, twitteris.
  Veaigái váruhit báikkui sáhttit leat gálja, čođđolaga dihte.
  Ávžžuhit olbmuid vuodjit ja vázzit várrogasat.

  Utforkjøring ved Harrelv i Tana
  Foto: Eilif Aslaksen / NRK
 • Ohcan konsešuvnna girdišilljui

  Guovdageainnu suohkan lea ohcan áibmojohtolatbearráigeahčus konsešuvnna ásahit, jođihit ja geavahit girdišillju, mii lea birrasiid beannot kilomehtera olggobealde Guovdageainnu guovddáža. Dás čállá Altaposten.
  Mannan vahkkus sáddii áibmojohtolatbearráigeahčču ášši gulaskuddamii.
  Áibmojohtolatbearráigeahčču čállá ahte girdišillju lea jurddašuvvon leat doaimmas birra jándora ja birra jagi, muhto eanemus johtolat galggašii leat geaseáigge.

  Flystripa i Kautokeino kan bli vekket til livet igjen
  Foto: Kai Erik Bull / NRK