– Situasjonen er tragisk

NSR støtter ikke sametingsrådets melding om de samisk institusjonene. Dermed kan president Egil Olli (Ap) lide et nederlag.

Aili Keskitalo og Egil Olli
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Jeg synes situasjonen er direkte tragisk. Sametinget kunne nå hatt kjempegode diskusjoner om hva vi vil med de samiske institusjonene, dersom sametingsrådet hadde gjort et bedre grunnarbeid på forhånd, sier NSRs parlamentariske leder, Aili Keskitalo.

– Dessverre har ikke Arbeiderpartiet brydd seg om å ha kontakt med grasrota, og det kommer fra et parti som selv har som motto at ”alle skal med”, påpeker hun.

Sametingets plan- og finanskomité har siden i går behandlet sametingsrådets melding om de samiske institusjonene.

LES OGSÅ: – Dere er arrogante

I ettermiddag bestemte NSRs medlemmer i komitéen å forkaste rådets forslag.

– Svarer i morgen tidlig

Aps gruppeleder Willy Ørnebakk sier partiet skal vurdere den oppståtte situasjonen utover kvelden.

Willy Ørnebakk (Ap)

Willy Ørnebakk.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Jeg er ikke klar til å si noe om hva vi kommer til å gjøre. Svaret vil vi komme med i morgen tidlig når møtet i komitéen starter opp igjen.

– Vil Arbeiderpartiet sette hardt mot hardt?

– Det får vi se, svarer Ørnebakk.

Han er saksordfører for institusjonsmeldingen.

– Må sendes ut på høring

NSR sametingsgruppe har etter grundige vurderinger konkludert med at man ikke kan støtte sametingsrådets melding om samisk institusjonsutvikling slik den foreligger.

Partiet står fortsatt på kravet om at meldingen først skal sendes på høring til berørte institusjoner før Sametinget behandler den, og mener at den nåværende meldingen i beste fall kan fungere som høringsgrunnlag.

– NSR kan ikke gå med på en slik tilfeldig saksbehandling som Arbeiderpartiet har lagt opp til. Til det er denne saken for stor og viktig. Det er Sametingets tillit og troverdighet som står på spill, sier Keskitalo.

NSRs sametingsgruppe har tidligere stilt seg kritisk til at de samiske institusjonene selv ikke har vært hørt i forbindelse med utarbeidelsen av meldingen.