Positivt resultat for FeFo

Finnmarkseiendommen (FeFo) fikk et positivt resultat etter skatt og finansposter på 3,1 millioner kroner i 2016. Av en omsetning på omlag 60 millioner. Samtidig tilbakeførte FeFo 26 millioner kroner i form av kjøp av lokale varer og tjenester, skatter og avgifter. De kommende årene vil denne andelen øke ytterligere.