Politimester ber om tilgivelse

AUSTRALIA: Politimester Chris Dawson i Western Australia (WA) ba i går om tilgivelse for politiets «historiske feilgrep som har forårsaket grenseløse lidelser» for urfolk i regionen WA. Dawson uttalte seg sterkt kritisk til politiets rolle i myndighetenes rasistiske politikk gjennom historien. Politiet har medvirket til bortføring av urfolksbarn, forvisning av urfolk fra landområder, tilfeller av vold og arrestasjoner. Et høyt antall urfolk har også mistet livet i politiets varetekt. Kilde: The Guardian.