Hopp til innhold

Politiet oppretter sak om hatefulle ytringer etter innlegg om «samejævlan»

«Kjenner du lokta av tennveske, er det en same ikke langt unna på 1,30 og lokter bål», er noe av det en mann i 40-årene skrev på nettet.

Illustrasjon av innlegg som er anmeldt som hatefull ytring

Illustrasjonbilde av innlegget som ble skrevet 2. august.

Foto: SUNNIVA SKARSVÅG / NRK

– Vi har opprettet en sak som går på hatefulle ytringer ovenfor noen på grunn av deres nasjonale eller etniske opprinnelse, sier lensmann Jim Kristiansen i Ytre Salten lensmannsdistrikt.

Mannen har vært på avhør og erkjent straffeskyld, forteller lensmannen.

– Vi sender saken til jurist, og det blir tatt en påtalemessig beslutning.

Tidligere i august reagerte en mann i Nordland da han leste en nyhet i Avisa Nordland om reinsdyr som oppholdt seg på en bilbru.

Lensmann i Meløy

Lensmann Jim Kristiansen i Ytre Salten lensmannsdistrikt advarer mot å skrive hatefulle innlegg.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

«Bare kjør på reinan»

Mannen i 40-årene kastet seg over tastaturet og skrev et innlegg i kommentarfeltet på avisens Facebook-side og nettside.

I innlegget oppfordrer han folk til å kjøre på reinene, og forteller at han selv bevisst prøver å treffe dem.

«Klarer som regel å treffe med døra», skriver han.

Han betegner samer som blant annet samejævler, at de er uærlige, røyker hasj, 1,30 meter høye og lukter bål.

«No gidd e ikke skriv meir, bi så fette provosert på disse samejævlan.. Burde ha bedt dem reise til h...», skriver han i slutten av innlegget.

Mannen beklager at innlegget var støtende.

– Det var ment som humor, men også litt sarkasme, sier mannen til NRK i dag, som ikke vil kommentere saken ytterligere.

Her kan du lese hele innlegget:

Kommentar om samer i Avisa Nordland sitt kommentarfelt på Facebook

Skjermbilde av innlegget på Avisa Nordland sin Facebook-side 2. august, som senere ble slettet.

Foto: Skjermbilde / Facebook-innlegg datert 2. august

– Nå må det bli stopp

Hans Petersen fra Saltdal er mektig lei netthets mot samer og andre minoriteter, og anmeldte innlegget.

– Nå må det bli stopp, vi lever i 2018. Den hetsen som lever i dag er gammel dritt som ligger og ulmer, som egentlig ikke hører hjemme noen plass, sier Petersen.

Han håper at anmeldelsen kan bidra til at samfunnet får satt et punktum mot slike innlegg.

– Dette finner vi oss ikke i. Jeg ønsker at hetsen blir borte.

Hatefull ytring

Politiet i Nordland bekrefter at de har etterforsket et utsagn som er anmeldt som trakassering og mobbing av folkegruppe.

Politiadvokat Bjarte Walla i Salten politidistrikt

Politiinspektør i Nordland politidistrikt, Bjarte Walla.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

– Politiet oppfatter at anmeldelsen gjelder en mulig overtredelse av straffelovens paragraf 185 om hatefulle ytringer ovenfor noen på grunn av deres nasjonale eller etniske opprinnelse, sier politiinspektør i Nordland politidistrikt, Bjarte Walla.

– Bestemmelsen har en strafferamme på bot eller fengsel inntil tre år dersom utsagnet forsettlig eller grovt uaktsomt er framsatt offentlig, legger Walla til.

Lensmann Jim Kristiansen forteller at mannen har forstått at det var egnet til å være sårende. Nå advarer han andre mot å skrive slike innlegg.

– Vi ser på kommentarfeltene at folk ikke teller til ti før de skriver. Flere ganger har vi oppsøkt folk som skriver innlegg som er i grenseland for hva som er straffbart. Da har vi tatt en samtale der vi ber de om å tenke seg om.

Korte nyheter

 • Ráđđehusa seaguheamis sáhttet váikkuhusat Kárášjoga-áššis

  Uit juridihkalaš fakultehta professor, Gunnar Eriksen, lohká váttisin buohtastahttit Čáhput-ášši Kárášjoga-áššin, nu go ovddeš sámediggeáirras ja sámevuoigatvuođalávdegotti lahttu, Eilif O. Larsen dagai, guhte lei okta njunušolbmuin Čáhput-áššis. Dan čállá Ávvir neahta, ja mii muitaleimmet ođđasiin ikte Larsena balddastahttima. Kárášjoga-ášši lea Álimusrievttis duorastaga guovvamánu 29.beaivve.

  Juridihka professor Eriksen lea čuvvon sámi vuoigatvuođaáššiid dárkilit ja dovdá bures dološáigásaš geavaheami njuolggadusaid. Dál son ballá ráđđehusa seaguhami áššái bilidan, ja ballá maŋimuš ovdánemiid gomihan kárášjohkalaččaid ášši. Dan čállá Ávvir.no

 • Gudnejahttet vuoigatvuođa advokáhta

  Kanada Royal Architectural Institute áigu geiget Kanada álgoálbmogiid vuoigatvuođa advokáhtii ja aktivistii Murray Sinclair:ii RAIC-gollemedálja ánssu 2024.

  Sinclair lea jođihan organisašuvnna mii lea roggan ja almmustahtán ja duođaštan našunála ja provinssaid eisseválddiid eahperehálašvuođa álgoálbmogiid vuostá mat dáhpáhuvve 1800 ja 1900 loguin.

  Preassadieđáhusastis lohká RAIC presideanta Jason Robbins ahte RAIC mieđiha dan ahte Kanada čiekŋalis koloniahistorjá lea dagahan unohis váikkuhusaid Kanada álgoálbmogii. Dan čállá Bustler neahtta-áviisa.

  Avslutningsseremoni
  Foto: BLAIR GABLE / Reuters
 • Givssideapmi lassána

  Ohppiidiskkadeapmi čájeha ahte 10 proseanta ohppiin vásihit givssideami, ja dutkan čájeha ahte givssideapmi lassána ain Norggas.

  Iskkadeami leat dahkan 5. luohká ohppiin gitta joatkkaskuvllaohppiide. Lea smávva erohusat gánddaid ja nieiddaid gaskka, muhto 5.luohká ja 10.luohká ohppiid gaska leat stuorát oasi nieiddaid gaskkas geat dovdet givssideami.

  36,3 proseanta geat dovde givssiduvvon muitalit ahte sihke skuvllas ja ollesolbmot eai leat diehtán dán birra, nu ahte eai leat ožžon veahkki doppe.

  Dutkan čájeha maid ahte mađi boarrásat oahppi lea, dađi unnit givssiduvvo. Eanet givssideapmi lea eanet vuođđoskuvllas go joatkkaskuvllas