Hemmelige planer om å bruke militæret

For første gang bekrefter forsvaret at militært personell var satt i beredskap under Altakonflikten i 1979.

Alta-aksjonen

Alta-aksjonene er en dramatisk del av norges historie.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Den gang vurderte regjeringen Odvar Nordli å styrke politistyrkene med et geværkompani fra Garnisonen i Porsanger.

Bare en time før dette kompaniet skulle rykke ut til Stilla kom det kontrabeskjed fra regjeringen.

Ordre om å være i beredskap

Daværende sjef for Garnisonen Porsanger generalmajor Torkjell Hovland husker denne oktoberdagen i 1979.

Generalmajor Torkjell Hovland.

Generalmajor Torkjell Hovland.

Foto: Arkivbilde / Militært tidsskrift

– Vi fikk en ordre om å sette igang, og vi var vel klar til å dra den morgenen da det plutselig kom en kontraordre om at det var avlyst. Og da var vi jo veldig glad. I hvertfall var jeg det, sier Hovland.

I Finnmark har det lenge vært et godt forhold mellom forsvaret og sivilbefolkningen. Hovland tror at dette kunne ha blitt forandret hvis militære styrker hadde blitt satt inn mot aksjonistene i Stilla.

Brennpunkt-programmet "Farlige fronter" på NRK1 tirsdag 2. november klokken 21.30 får vi vite hvordan myndighetene i all hemmelighet hadde forberedt seg på å bruke enda hardere hånd for å fjerne demonstrantene.

Siden politiet slet med å få fjernet demonstrantene fra Stilla kom det en ordre fra justisdepartementet til garnisonsledelsen i Porsanger om at de skulle forberede seg på å bistå politiet i den hemmelige aksjonen, som var planlagt å være 17. oktober 1979.

Lekket til media

Planleggingen av den forestående militæraksjonen ble lekket til media, og den nyutnevnte forsvarsministeren Thorvald Stoltenberg fikk vite via Dagsrevyen at det ble planlagt å bruke militærstyrker mot Alta-aksjonistene.

Thorvald Stoltenberg

Tidligere forsvarsminister Thorvald Stoltenberg.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Stoltenberg meddelte straks til de andre statsrådene at dette kunne han ikke gå med på. Dette førte til heftig intern debatt innad i regjeringen, men Stoltenberg maktet imidlertid til slutt å få flertallet på sin egen side. Derfor ble ikke militærstyrkene sendt til Stilla.

– Jeg visste godt med meg selv at noen sånt ville jeg ikke være med på, men nyheten kom igjen i Kveldsnytt. Jeg ringte og sa fra. Derfor fikk jeg regjeringen til å gå med på at vi ikke skulle sette inn forsvaret i denne konflikten, forklarer Stoltenberg.

Det er 30 år siden striden om utbygging av Altaelven raste. Under en av de mest bitre kampene i norsk politisk historie ble alle midler tatt i bruk. I tirsdagens Brennpunkt-dokumentar forteller for første gang overvåkingspolitiet og sentrale aktivister om hva som foregikk bak kulissene, og om hvor nær vi var terroraksjoner på norsk jord.

Pottetett om regjeringens slagplan

Da regjeringen Nordli høsten 1979 vurderte å trekke inn forsvarspersonell som hjelp til politistyrkene i Stilla under Altakonflikten, så var daværende leder i Finnmark Arbeiderparti Gunnar Mathisen den eneste i Finnmark som visste om disse rådføringene.

Tidligere leder i Finnmark Arbeiderparti, Gunnar Mathisen.

Tidligere leder i FAP, Gunnar Mathisen.

Han var pottetett om regjeringens hemmelige slagplan den gang.

– Nei, jeg orienterte absolutt ingen, bedyrer Mathisen.

Du fant ingen grunn til å orientere dine partifeller med samisk bakgrunn?

– Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg oppfattet det at dette var fortrolige ting som ble diskutert med meg og som jeg ikke skulle diskutere med andre. Og det har jeg heller ikke gjort siden, unntatt med deg, forklarer Mathisen til NRK Sámi Radios reporter.

Da du fikk vite at regjeringen vurderte å sette inn forsvaret mot demonstrantentene, hva var ditt råd?

– Mitt råd var at vi skulle la være, fordi både tankene fra Menstad-slaget og for øvrig, så var dette en justisoppgave som forsvaret egentlig ikke hadde noe med å gjøre. Situasjonen var heller ikke så alvorlig som kanskje enkelte trodde når det gjaldt demonstrasjonene, sier Gunnar Mathisen.

Korte nyheter

 • Koronanjoammun lassána


  Ikte ledje Norggas 11.031 ođđa koronanjoammuma. Measta 4500 eambbo go seamma áigodagas mannan vahkkus. Maŋimuš čieža beaivve leat gaskamearálaččat leamaš 10.000 ođđa koronanjoammu beaivválaččat, dát lohku lei 6600 ovddit vahkkus. 240 koronabuohcci ledje buohcciviesus ikte, ovcci eambbo go ovddet beaivve.

  Koronatest
  Foto: Tore Ellingseter / NRK
 • Stor snøskredfare

  Det er rødt nivå, som betyr stor snøskredfare i Vest-Finnmark, melder varslingstjenesten Varsom.no.

  Regnet som kommer øker snøskredfaren, og folk bør unngå potensielle løsneområder og utløpsområder for skred, anbefaler Varsom.

  For Finnmarkskysten er farenivået oransj, som betyr betydelig snøskredfare.

 • Uđasvarra rukses dásis

  Oarje- Finnmárkkus lea uđasvarra rukses dahje njealját dásis mii mearkkaša ahte guovllus lea stuorra uđasvarra, dieđiha Varsom.no. Uđasvarra stuorru beaivvi mielde go bivalda ja arvá ja danin ávžžuhit uđasvara dihte olbmuid garvit guovlluid gos leat alla rámat ja várit. Finnmárkku rittus lea uđasvarra oránša dahje goalmmát dásis mii mearkkaša ges fuopmášahtti uđasvarra.

  Ved hjelp av helikopter prøver dem å sprenge ned snøskavler.
  Foto: André Bendixen / NRK