Plaassje áinnas hálddašanguvlui

Trøndelága fylkkasuohkan doarju Plaassje suohkana ohcamuša searvat sámegiel-hálddašanguvlui. Nu muitala Rørosnytt. Fylkkasuohkan cealká dát nannešii sámegielfálaldaga ja lasihivččii eanet sámegiel-geaidnogálbbaid Plaassje-guovllus. Lei čakčagease Plaassje suohkan mearridii ohcat hálddašanguovllu miellahttun.