Hopp til innhold

Pengedryss til samiske læremidler

Sametingets tilskuddsstyre har bevilget nærmere 12 millioner kroner til produksjon av samiske læremidler

Samiske bøker
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Sametingets tilskuddsstyre har bevilget kr 11 879 000 til læremidler i tråd med prioriteringene i Sametingets budsjett for 2009.

Det ble tildelt kr 8 955 000,- til ordinære læremidler for grunnopplæringen, kr 1 743 000,- til særskilt tilrettelagte læremidler og kr 1 181 000,- til læremidler for barnehage.

Spesielt nevnes at følgende forlag fikk støtte:

ČálliidLágádus ble tildelt inntil kr 1 262 000 til utvikling og produksjon av 3 temehefter og lærerveiledning på nordsamisk i faget RLE for 5.-7. klasse.

Davvi Girji ble tildelt inntil kr 661 000 til 2 temahefter og 3 arbeidsbøker i naturfag på lulesamisk samisk som første- og andrespråk for 1.-4. klasse

ABC-company, E-skuvla ble tildelt inntil kr 846 000 til utvikling og produksjon av digital læremiddel Nigá njoammil for barnehager.

Solum forlag ble tildelt inntil kr 1 928 000,- til utvikling og produksjon av sørsamisk leseverk for 3. - 4. klasse i sørsamisk som førstespråk og kr 974 000,- til sørsamisk læreverk for nivå 1 - 2 i sørsamisk som andrespråk

Statped Nord i Alta ble tildelt inntil kr 268 00 til utvikling og produksjon av eventyrheftene Gollevuokta (Gullhår) og Gihcci gii máhtii lohkat (Geitekillingen som kunne telle). Bøkene er på nordsamisk og skal inneholde tegn til hjelp for hørselshemmede, men er også en ressurs i forebygging av lese-/skrivevansker og i tallinnlæring.

– Kunnskap og kompetanse er grunnlaget for utvikling og styrking av samiske samfunn. Gjennom aktiv virkemiddelbruk skal opplæringen i barnehage og skole tilrettelegge for kunnskaps-og kompetanseoppbyggingen i samiske samfunn. Med disse bevilgningene er Sametinget godt i gang med å få utviklet læremidler i henhold til kunnskapsmålene i Kunnskapsløftet - samisk, sier Sametingets tilskuddsstyrets leder Ann-Mari Thomassen (NSR).

Sametingets tilskuddsstyre avholdte møte 31.03. - 02.04.09 i Evenes.

Korte nyheter

 • Ná olu máksá elrávdnji Davvi-Norggas vuossárgga

  Les på norsk:

  Vuossárgga šaddá Davvi-Norggas elrávnnje gaskamearálaš haddi 27,3 evrre kilowattdiimmus. Dat lea 7,6 evrre eambbo go sotnabeaivvi ja 3,9 evrre eambbo go seamma beaivvi diibmá.

  Dan čájehit hvakosterstrommen.no logut.

  Alimus haddi vuossárgga šaddá 29,5 evrre kilowattdiimmus, gaskal tii. 18 ja 19.00. Dat lea 1,7 evrre eambbo go sotnabeaivvi ja 5,5 evrre eambbo go seamma beaivvi diibmá.

  Vuolemus haddi šaddá 23,1 evrre kilowattdiimmus gaskal diibmu 2 ja 3 ihkku.

  (NTB)

  Strømkabler
  Foto: Terje Bendiksby / NTB
 • Amerihkkálaš bombagirdit girde Norgga ja Suoma badjel

  Les på norsk:

  Guokte amerihkálaš B-52 Stratofortress bombagirdit girde sotnabeaivve Norgga ja Suoma badjel. Dan dieđiha Suoma suodjalusdepartemeanta.

  Bombagirdit girddiiga máttaguvlui Norggas Lapplánda guvlui Supmii. Golbma táŋkagirdi girde maŋis.

  Suoma suodjalusdepartemeantta dieđuid mielde lei dá hárjehallan mii lei koordinerejuvvon lihtolaš riikkain.

  Ruošša sáddii guokte soahtegirdi go oidne ahte guokte amerihkálaš bombagirdi lahkonišgohte Ruošša áibmolanja, Barentsábi bajábeale. Dan dieđihii Ruošša suodjalusdepartemeanta otne.

  Ruošša departemeantta dieđuid mielde de girde amerihkálaš girdit eará guvlui go fuomášedje Ruošša soahtegirdiid lahkonišgoahtimin.

  (NTB)

  Amerikanske B-52 og to svenske JAS Gripen og to norske F-35 kampfly vest for Andøya.
  Foto: Forsvaret
 • Så mye koster strømmen mandag

  I Nord-Norge blir det en snittpris for strøm på 27,3 øre per kilowattime (kWh) mandag og en makspris på 29,5 øre.

  Mandagens snittpris per kWh er 7,6 øre høyere enn søndag og 3,9 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

  Maksprisen mandag på 29,5 øre per kWh er mellom klokken 18 og 19. Den er 1,7 øre høyere enn søndag og 5,5 øre høyere enn samme dag året før.

  Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 46,4 øre.

  90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting mandag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

  I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

  Minsteprisen blir på 23,1 øre per kWh mellom klokken 2 og 3 på natten. (NTB)

  Strøm
  Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK