Hopp til innhold

Pengedryss til samiske læremidler

Sametingets tilskuddsstyre har bevilget nærmere 12 millioner kroner til produksjon av samiske læremidler

Samiske bøker
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Sametingets tilskuddsstyre har bevilget kr 11 879 000 til læremidler i tråd med prioriteringene i Sametingets budsjett for 2009.

Det ble tildelt kr 8 955 000,- til ordinære læremidler for grunnopplæringen, kr 1 743 000,- til særskilt tilrettelagte læremidler og kr 1 181 000,- til læremidler for barnehage.

Spesielt nevnes at følgende forlag fikk støtte:

ČálliidLágádus ble tildelt inntil kr 1 262 000 til utvikling og produksjon av 3 temehefter og lærerveiledning på nordsamisk i faget RLE for 5.-7. klasse.

Davvi Girji ble tildelt inntil kr 661 000 til 2 temahefter og 3 arbeidsbøker i naturfag på lulesamisk samisk som første- og andrespråk for 1.-4. klasse

ABC-company, E-skuvla ble tildelt inntil kr 846 000 til utvikling og produksjon av digital læremiddel Nigá njoammil for barnehager.

Solum forlag ble tildelt inntil kr 1 928 000,- til utvikling og produksjon av sørsamisk leseverk for 3. - 4. klasse i sørsamisk som førstespråk og kr 974 000,- til sørsamisk læreverk for nivå 1 - 2 i sørsamisk som andrespråk

Statped Nord i Alta ble tildelt inntil kr 268 00 til utvikling og produksjon av eventyrheftene Gollevuokta (Gullhår) og Gihcci gii máhtii lohkat (Geitekillingen som kunne telle). Bøkene er på nordsamisk og skal inneholde tegn til hjelp for hørselshemmede, men er også en ressurs i forebygging av lese-/skrivevansker og i tallinnlæring.

– Kunnskap og kompetanse er grunnlaget for utvikling og styrking av samiske samfunn. Gjennom aktiv virkemiddelbruk skal opplæringen i barnehage og skole tilrettelegge for kunnskaps-og kompetanseoppbyggingen i samiske samfunn. Med disse bevilgningene er Sametinget godt i gang med å få utviklet læremidler i henhold til kunnskapsmålene i Kunnskapsløftet - samisk, sier Sametingets tilskuddsstyrets leder Ann-Mari Thomassen (NSR).

Sametingets tilskuddsstyre avholdte møte 31.03. - 02.04.09 i Evenes.

Korte nyheter

 • Unnit áitagat pride vuostá

  Les på norsk:

  Politiija sihkarvuođabálvalus ain registrere áitagiid pride vuostá, muhto lohku lea unnit go diibmá. Dan muitalit Aftenposten:ii.

  – Leat registrerejuvvon kroava áitagat, leat dego terroráitagat, nu go terrorfallemat, muitala politiija sihkarvuođabálvalusa seniorráđđeaddi Eirik Veum.

  Muhto lohku njiedjá. Veum muitala ahte sis lea dakkár ipmárdus ahte pride áittalohku lea unnit go diibmá.

  Oslo politiijat leat ovtta oaivilis dasa.

  - Dán rádjái eai leat Oslo politiijat ožžon čielga, duođalaš áitagiid, dadjá doaibmi bálvalusaid jođiheaddji Martin Strand.

  Pride Ålesund
  Foto: Remi Sagen / NRK
 • Færre trusler mot pride enn i fjor

  PST sier til Aftenposten at de fortsatt registrerer trusler mot pride, men antallet er mindre enn i fjor.

  – Det er registrert trusler som grenser opp mot det som er ulovlig, som å true med terror, forteller seniorrådgiver Eirik Veum i PST til avisen.

  Men antallet går nedover. Veum opplyser at PSTs inntrykk er at antallet pride-trusler er noe mindre enn i fjor.

  Noe også Oslo-politiet er enig i.

  – Per nå har ikke politiet i Oslo mottatt konkrete, alvorlige trusler, sier Martin Strand som er lederen for felles enhet for operative tjenester i Oslo politidistrikt. (NTB)

  Pride-paraden i Oslo 2018.
  Foto: NTB
 • Utslipp og forbruk fra fossilt brensel rekordhøyt i 2023

  Selv om fossilt brensel utgjorde litt mindre av verdens energimiks i fjor, ble forbruket rekordhøyt. Det ble også utslippene fra energiforbruk, viser rapport fra Statistical Review of World Energy.

  Rapporten viser at den fossile andelen i energimiksen utvikler seg ulikt i ulike regioner. I Europa falt den fossile andelen til under 70 prosent for første gang siden den industrielle revolusjon.