Eldre bysamer krever omsorg

En samisk pensjonistgruppe i Oslo krever egen eldreomsorg i hovedstaden.

Samisk pensjonistgruppe

Fra venstre: Birgit Persen, Sonja Steffensen, Ester Grossmann, Kristian Fors og Ingrid Joma.

Foto: Erik M. Sundt

– Selv om personalet vet at det er en samisktalende pasient på avdelingen, innser det ikke behovet for å tilkalle tolk, sier Ester Grossmann til NRK Sámi Radio.

Hun er pensjonert sykepleier og leder for en samisk pensjonistgruppe i Oslo og omegn som i tidsskriftet Sykepleien ber om en alderdom tilpasset deres samiske identitet.

Tilbake til morsmålet
Tidligere planer om kompetansenettverk for faglig støtte til sykepleiere som har samiske pasienter, er skrinlagt.

Grossmann kjenner ikke noe tilbud for samiske eldre og pleietrengende i Oslo, og mener det bør opprettes en avdeling eller en post på et sykehjem i Oslo spesielt for samer.

– Vi vet at det bor mange samer her i Oslo, som har kommet hit etter krigen og fram til i dag.

Hun mener pasienter kan miste det norske språket og gå tilbake til morsmålet hvis de får slag og blir senile.

– Det er mange eksempler på det. Det går an å lære personalet å kommunisere om helt elementære ting med pasienten. På sykehjem går det i rutiner og man sier de samme setningene hver dag.

Ønsker noe kjent
Henry Ulvenes bor i en liten leilighet i nordøstlige Oslo, og vil bli der så lenge han klarer. Hvis han må på hjem, ønsker han et tilbud spesielt for samiske eldre og pleietrengende. Han har gjort seg opp tanker om hvordan man må legge ting til rette.

– Det er viktig at personalet og pasient forstår hverandre, og at man har noe kjent - musikk, kunst og mat, sier Ulvenes.

Han mener man må forberede tiltak allerede nå, også for framtidige generasjoner.

Til neste år planlegger Norsk Sykepleierforbund i Finnmark å arrangere konferanse om minoritetsproblematikk i samarbeid med blant annet kommuner i samiske kjerneområder.

Korte nyheter

 • Samehets blir eget saksområde

  Det nye sametingsrådet prioriterer samehets som eget saksområde som de skal jobbe med de neste fire årene. Det er rådsmedlem Runar Myrnes Balto (NSR) som har fått dette i sin portefølje. Sametinget vil ha økt fokus på at samer opplever mer hets på sosiale medier og i det offentlige rom. Balto bor i Evenes i Nordland, og var også sametingsrepresentant i forrige periode. Han har selv også anmeldt netthets mot samer.

  Det nye sametingsrådet
  Foto: June Grønnvoll Bjørnack / NRK
 • Samisk diktbok årets vakreste bok

  En samisk diktsamling er nå historisk. Aldri før har en samisk bok blitt utnevnt til årets vakreste bok i Norge.

  I 88 år har det blitt delt ut priser til visuelt gode bøker, og det er første gang at en samisk bok vinner.

  Diktboka «Beaivváš mánát/Leve blant reptiler» av Mary Ailonieida, Sombán Mari, er altså den aller vakreste boka blant bøkene som er utgitt i Norge i 2020.

  Juryen uttaler: – En særdeles vakker og konseptuelt sterk bok om en mindre vakker historie om det maktmisbruket den samiske befolkningen har blitt utsatt for.

  Prisutdelingen var i Oslo onsdag kveld, og det er organisasjonen Grafill som har delt ut prisen siden 1933.

 • Soabadankommišuvdna ásahuvvo

  Suoma stáhtaráđđi ásaha Sámiid duohtavuođa- ja soabadankommišuvnna. Stáhtaministtar Sanna Marin muitala otne dieđihandilálašvuođas duohtavuođa- ja soabadankommišuvnna nammadeamis. Stáhtaráđđi lea válmmaštallan kommišuvnna ásaheami ovttas Sámedikkiin ja Nuortalaččaid siidačoahkkimiin. Kommišuvnna bargun lea gullat sápmelaččain das mo Suoma stáhta ja eiseválddit leat sámiid vuostá doaibmán ja dáid dieđuid čalmmustahttit. Nu čállá YLE Sápmi.

  Suoma- ja sámeleavga
  Foto: Vesa Toppar / YLE Sápmi