Hopp til innhold

Eldre bysamer krever omsorg

En samisk pensjonistgruppe i Oslo krever egen eldreomsorg i hovedstaden.

Samisk pensjonistgruppe

Fra venstre: Birgit Persen, Sonja Steffensen, Ester Grossmann, Kristian Fors og Ingrid Joma.

Foto: Erik M. Sundt

– Selv om personalet vet at det er en samisktalende pasient på avdelingen, innser det ikke behovet for å tilkalle tolk, sier Ester Grossmann til NRK Sámi Radio.

Hun er pensjonert sykepleier og leder for en samisk pensjonistgruppe i Oslo og omegn som i tidsskriftet Sykepleien ber om en alderdom tilpasset deres samiske identitet.

Tilbake til morsmålet
Tidligere planer om kompetansenettverk for faglig støtte til sykepleiere som har samiske pasienter, er skrinlagt.

Grossmann kjenner ikke noe tilbud for samiske eldre og pleietrengende i Oslo, og mener det bør opprettes en avdeling eller en post på et sykehjem i Oslo spesielt for samer.

– Vi vet at det bor mange samer her i Oslo, som har kommet hit etter krigen og fram til i dag.

Hun mener pasienter kan miste det norske språket og gå tilbake til morsmålet hvis de får slag og blir senile.

– Det er mange eksempler på det. Det går an å lære personalet å kommunisere om helt elementære ting med pasienten. På sykehjem går det i rutiner og man sier de samme setningene hver dag.

Ønsker noe kjent
Henry Ulvenes bor i en liten leilighet i nordøstlige Oslo, og vil bli der så lenge han klarer. Hvis han må på hjem, ønsker han et tilbud spesielt for samiske eldre og pleietrengende. Han har gjort seg opp tanker om hvordan man må legge ting til rette.

– Det er viktig at personalet og pasient forstår hverandre, og at man har noe kjent - musikk, kunst og mat, sier Ulvenes.

Han mener man må forberede tiltak allerede nå, også for framtidige generasjoner.

Til neste år planlegger Norsk Sykepleierforbund i Finnmark å arrangere konferanse om minoritetsproblematikk i samarbeid med blant annet kommuner i samiske kjerneområder.

Korte nyheter

 • Google Maps váttisvuođat Romssas

  Google Maps oažžu siva dasa go Davvi-Romssas váilot turisttat, dieđiha aviisa Nordlys.

  Google Maps čájeha ahte E6 Návdesullos lea gitta. Dát mielddisbuktá ahte kártta dieđuid mielde ferte vuodjit Suoma čađa beassat ovdamearkka dihte Áltái. Dat mearkkaša badjel 7 diimmu guhkkosaš vuodjináigi.

  Dát meattáhus lea dál divvojuvvon.

  Bios kafea jođiheaddji, Dag Arne Johansen, vuohttá ahte dán jagi rehketdoalut leat sakka rievdan.

 • Eai beasa Norgii

  Ruošša guolásteaddjit eai oaččo visuma searvat konferánsii Várggáin.

  Eaktodáhtolaš organisašuvdna Norsk Pomorakademi lea bovden ruoššaid konferánsii bearjadaga guorahallat guolástusovttasbarggu davvin.

  Dát váikkuha heittogit ovttasbargui, oaivvilda ruošša riddoguolástussearvvi jođiheaddji.

  Russisk tråler Pjetjora, Petjora, legger til kai i Kirkenes.

  Vil drøfte norsk-russisk fiskerisamarbeid, men russarane får ikkje komme

  Russarar får ikkje komme til Vardø på ein konferanse om det norsk-russiske fiskerisamarbeidet. Ein av dei inviterte seier det påverkar samarbeidet negativt.

 • UiT fállá 8257 ohccái oahpposaji

  Les på norsk.

  Samordna opptak almmuhii odne sisriikkalaš sisaváldinloguid Norgga universitehtaide ja allaskuvllaide.

  Dat čájehit ahte UiT fállá olles 8257 ođđa studeanttaide saji dán čavčča. Diibmá lei lohku 7512.

  UiT Norgga árktalaš universitehta rektor, Dag Rune Olsen, dadjá ahte son illuda vuostáiváldit ođđa studeanttaid.

  UiT lea dán jagi háliidan nannet máškidis fálaldagaid mat sihkkarastet ahte studeanttat smávit ja stuorát báikkiin háhket gelbbolašvuođa ja gálggaid maid boahtteáiggis dárbbašat.