Ørn dreper villsau

Kongeørn dreper voksne villsauer på Åkerøya utenfor Harstad. Fylkesmannen har gitt fellingstillatelse.

Kongeørn
Foto: Hans H. Bjørstad

Ørneplagen er blitt så omfattende for saueieren at fylkesmannen sender en jeger til øya for å felle ørna.

Spesialisert på sauedrap

Villsauen har lamma tidlig i år

Villsau med lam

Foto: Christina Dahl

Ørna har spesialisert seg på å drepe voksne sauer ved å lande på hodet til sauene og kliper ei bakklo i hjernen på sauen.

Saueier Jorun Berg vet ikke hvor mange sauer ørnen har drept til nå av de 200 villsauene hun har på beite på Åkerøya.

HØR: Jorun Berg

Berg sier de tror det er ung ørn som nå herjer i saueflokken hennes og er glad for at fylkesmannen har gitt fellingstillatelse på ørna.