Normal

– Hvem tar ansvar for det samiske språket?

Rektor Ellen J. Sara Eira ved Kautokeino barneskole mener opplæringsloven bør innlemme også det samiske språket i sin lovtekst.

Skoleelev

Illustrasjonsbilde: Mens loven sørger for lærebøker både på bokmål og nynorsk, er det samiske språket utelatt.

Foto: Scanpix / SCANPIX

Ellen J. Sara Eira

Ellen J. Sara Eira sier at samiske barn og unge får et mye dårlige språk uten tilstrekkelig gode læremidler. Hun frykter for samiskspråkets fremtid.

Foto: Jenna Rasmus / NRK

Gjeldende opplæringslov sørger for at nye lærebøker som utgis i Norge skal være oversatt til begge skriftformene bokmål og nynorsk, men det samiske språket er utelatt i loven.

– Det er trist at det skal være ulike krav til de ulike språkene. Er det fordi samiske barn og samiske barns opplæring er mindre viktig enn norsktalende barns opplæring, spør barneskolerektor Ellen J. Sara Eira.

Hun mener at dersom man hadde innlemmet samisk i lovteksten ville det ført til at samiske barn er sikret nye læremidler på sitt eget språk og minner om at samisk og norsk er to likestilte språk i Norge.

Krisetilstand i samiske skoler

Kristin Halvorsen

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen vil ikke innlemme samisk i lovteksten.

Foto: NRK

I de samiske skolene har det i en årrekke vært stor mangel på samiske læremidler og situasjonen har blitt beskrevet som en regelrett krise da det ikke finnes nyere lærebøker på samisk som oppfyller den nye læreplanen. Blant annet finnes det ingen samisk matematikkbok som er tilpasset de nye kravene.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen mener imidlertid ikke at det er lovverket i seg selv som er problemet i denne sammenhengen og skyver ansvaret over på Sametinget.

– Vi må sørge for at det faktisk utarbeides læremidler og at den støtten som Sametinget får for å utvikle læremidler, brukes effektivt til nettopp det. Det er ikke lovverket som er hindringen her, sier Halvorsen til NRK Sámi Radio.

– For enkelt å skylde på Sametinget

Laila Susanne Vars

Sametingets visepresident Laila Susanne Vars sier ministerens forklaring er for dårlig.

Foto: Thor Werner Thrane / nrk

Det er Sametinget som har ansvaret med å tilrettelegge samisk lærebokproduksjon, men visepresident Laila Susanne Vars sier at det er for enkelt å skylde på Sametinget. Vars kaller ministerens forklaring for «enkel».

– Regjeringen har faktisk et overordnet ansvar for å sørge for at samiske barn og unge får de samme utviklingsvilkårene som norske barn. Det klarer ikke Sametinget alene og regjeringa må ta sin del av ansvaret.

– Hvordan bør regjeringa ta ansvar?

– Ved å foreta noen enkle grep som eksempelvis å snakke og lytte til samiske foreldre og unge. Inkluder samiske foresatte i regjeringsoppnevnte utvalg som skal se på blant annet læremiddelutvikling, sier Vars med en klar oppfordring til Kunnskapsdepartementet.

Laila Susanne Vars sier at Sametinget er i gang med å utforme en klar politikk på opplæring og læremidler, og at de blant annet ser på tilskuddsforvaltningen for å effektivisere arbeidet med samiske læremidler.