NRK Meny
Normal

Støtter fjerning av gratis læremidler

– Gratis læremidler var en flopp, mener NSR-leder Aili Keskitalo.

NSR leder Aili Keskitalo, sametingspresident Egil Olli i bakgrunnen
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Hun mener Arbeiderpartiets sametingsgruppe har prioritert kommunebudsjettene framfor skolebarna.

– Innkjøp av læremidler er skoleeiers ansvar, og Ap har latt kommunene slippe unna dette ansvaret, sier Keskitalo.

Håper flertallet tar til fornuft

NSR-lederen viser til rapporten som ble offentliggjort i dag . Her foreslås det avvikling av ordningen med gratis læremidler til skolene. Dette var en av Aps store saker i 2008, og Sametinget vedtok ordningen i mai 2008.

– Vi håper nå at Sametingets flertall ikke lar det går prestisje i denne saken, men tar til fornuft. Oppdaterte samiske læremidler er sammen med kvalifiserte lærere det viktigste vi kan tilby samiske elever, sier Keskitalo.

Hun mener ordningen med gratis læremidler til kommunene spiser ressurser Sametinget kunne brukt til nyproduksjon.

– Derfor bør den avvikles, sier Keskitalo.

Hun understreker at Norske Samers Riksforbund hele tiden har arbeidet for å prioritere ressurser til produksjon av nye læremidler.

– Rapporten støtter vårt syn, sier hun.

Bakgrunnen: Alt om læremiddelbråket

Visepresidenten vil vurdere

Visepresident Laila Susanne Vars sier til NRK at Sametinget har overtatt ansvaret for å sikre læremidler skolene.

– Dette er et ansvar skoleeiere faktisk har. Da er spørsmålet om det er riktig at Sametinget skal bære dette ansvaret. Vi vurderer nå arbeidsgruppens argumentasjon, sier hun.

Vars sier ordningen med gratis læremidler har hatt en positiv effekt.

– Det er helt klart at den samiske eleven har hatt nytte av denne ordningen. Det er det ingen tvil om, men det er en annen sak om dette skal være en permanent ordning, sier Laila Susanne Vars (Árja).