Ønsker plan om overgrep

Flere kommuner i Finnmark mangler egne planer for hvordan de skal håndtere overgrep mot barn. Senter mot Incest og seksuelle overgrep i Vest-Finnmark mener en slik plan – er det beste tiltaket for å fange opp overgrep i barnehager og skoler. En gjennomgang NRK har gjort viser at det er store forskjeller fra kommune til kommune i Finnmark om de har slike planer.