Hopp til innhold

Ønsker gruvejobb i Kautokeino

Nils Eira må søke arbeidsledighetstrygd om vinteren. Nå drømmer han om å kunne søke på fulltidsjobb i Arctic Gold gruvedrift.

Nils Eira

Kautomaskin AS anleggsarbeider Nils Eira fra Kautokeino må søke arbeidsledighetstrygd om vinteren, for da har han ikke jobb fra ni til fire. Nå drømmer han om å kunne søke på fulltidsjobb i Arctic Gold gruvedrift.

Foto: Roger Manndal / NRK

– Jeg har i hvert fall jobb om sommeren, men på vinteren er jeg arbeidsledig. Da må jeg på NAV og søke om arbeidsledighetstrygd, sier Eira.

Høy arbeidsledighet i kommunen

Nils er ikke den eneste fra Kautokeino som ikke har fulltidsjobb. Kautokeino er blant de kommunene i Norge der arbeidsledigheten er størst. 6,3 prosent av befolkningen er uten arbeid.

Administrerende direktør Lars-Åke Claesson.

Administrerende direktør, Lars-Åke Claesson for Arctic Gold AB.

Foto: Kjell Are Guttorm / NRK

Arbeidsledigheten kan reduseres hvis Arctic Gold AB får starte opp med gruvevirksomhet i Bieddjovaggi. Dette vil gi 100 arbeidsplasser, som direktør Lars-Åke Claesson vil at også lokalbefolkningen vil nyte godt av.

– Vi har sagt at vi skal ha rundt 100 ansatte med underleverandører og entreprenører lokalt som vi skal rekruttere. Halvparten vil være våre egne ansatte. Det blir rundt 100 som er direkte berørt, men vi kjøper tjenester på stedet når vi skal tanke bensin og til transport. Så det blir en større virksomhet, sier Claesson til SVT.

Stort behov for lokal arbeidskraft

–Vi har sagt at vi skal forsøke å finne så mange som mulig som vi kan lære opp til denne type virksomhet. Vi vet jo i dag at det er stor arbeidsløshet fremfor alt blant menn i Kautokeino og det er det største i Norge, sier Claesson.

Derfor vil Arctic Gold drive med opplæring av lokal arbeidskraft til gruvene.

– De har kanskje ikke jobbet i gruven, så det kreves at vi driver med opplæring og det har vi sagt at vi vil være med på så tidlig som mulig, for da kan vi få inn så mange ansatte som mulig fra lokalbefolkningen.

Mener dette gavner kommunen

Opplæring av lokalbefolkning mener Arctic Gold direktøren vil være den beste løsningen for alle.

– Det er det beste for oss alle sammen, både for skatteinntektene til kommunen og for vår virksomhet, slik at vi slipper å ha folk som pendler lange avstander.

Dette er hva maskinkjører Nils Eira håper på. Kautokeino kommunestyre derimot har sagt nei til planprogrammet og konsekvensutredningen for gruvedrift i Bieddjovaggi.

– Ikke bare snakk om arbeidsplasser

Leder for Flyttsamelistas og kommunestyrerepresentant sier at det ikke bare er snakk om arbeidsplasser i kommune, men at man skal verne og ta hensyn til reindrifta i Bieddjovaggi-området.

Anders S. Buljo fra Flyttsamelista

Leder for Flyttsamelista i Kautokeino og kommunestyrerepresentant, Anders S. Buljo.

Foto: Kjell Are Guttorm / NRK

– De har jo rettigheter og de vil jo ikke at deres livsgrunnlag skal ødelegges. Det er jo ikke slik at vi er negative til gruvedrift, men vi støtter de som kommer til å lide pga. gruvedrift, sier Anders S. Buljo.

Har forandret på planene

Arctic Gold har forandret på planene de har for Bieddjovaggi-gruven og vil ha saken opp på nytt i kommunestyret, men sier at de ikke vet hvordan det blir hvis de atter en gang forkaster programmet.

– Da er det jo sannsynligvis stopp for hele det her prosjektet og da har det her selskapet tapt rundt 50 millioner kroner på prosjektet under to år, som vi har satset på det her, sier Lars-Åke Claesson.

Han syns at det er veldig merkelig fordi et sånt vedtak har ikke vært gjort tidligere i Norge.

– Ikke plass til begge

Leder for Abborassa reinbeitedistrikt er redd for at over halvparten av reindriftsutøverne i distriktet deres må slutte hvis det blir gruvedrift i Bieddjovaggi, for området er viktig for distriktet.

Nils Isak Sara

Leder av Abborassa reinbeitedistrikt, Nils Isak A. Sara.

Foto: Kjell Are Guttorm / NRK

– Det er ikke plass til begge to, reindrift og gruvedrift. Våre områder er ikke så store, sier Nils Isak A. Sara.

I dag klokken 18 arrangerer NRK Sapmi folkemøte på Diehtosiida i Kautokeino om gruvedrift i kommunen.

Korte nyheter

 • Anna Granefjell dan jaepien åarjelsaemien kultuvrebaalhkam åådtje

  Baalka Raasten Rastah'sne juekieji.

  Jurye jiehtieh "Dïhte vihkeles goh gïele-, kultuvre- jïh vuekieguedtijem orreme, dovne sov dajveektievoetesne jïh åarjelsaemien sïebredahken åvteste."

  Granefjell lïj NRK'n voestes åarjelsaemien journaliste, skïemtjesåjhtere, lohkehtæjja, jarkoestæjja, vytnesjæjja jïh organisasjovnebarkije.

  Bilde av Anna Granefjell, vinneren av sørsamisk kulturpris 2023.
  Foto: Solveig Norberg / NRK
 • Sortland: Kommuneoverlege fraråder å drikke vann fra naturen

  Onsdag meldte Folkehelseinstituttet (FHI) at det har vært en økning i antall personer smittet av harepest.

  Det var meldt om 54 personer som var smittet av harepest i august og september, med totalt 70 personer hittil i 2023.

  Høsten er nemlig høysesong for harepest, og nå er den også påvist i Sortland.

  Mattilsynet opplyste fredag at de hadde fått positivt prøvesvar på en hare funnet i Spjutvika. Det skriver Bladet Vesterålen.

  Harepest, tularemi, kan gi langvarig sykdom hos mennesker. Mennesker kan smittes gjennom å drikke vann i naturen, eller ved kontakt med gnagere og deres ekskrementer.

  Kommuneoverlegen anbefaler følgende forholdsregler:

  – Ikke drikk vann direkte fra naturen. Vannet kan drikkes etter koking eller annen desinfeksjon.

  – Unngå kontakt med syke eller døde harer og smågnagere. Bruk hansker hvis du må håndtere døde dyr og husk god håndvask etterpå.

  – Brønner eller oppkommer må sikres mot inntrenging av overflatevann og mot dyreliv som smågnagere og fugler. Inspiser brønner og oppkommer jevnlig. Fjern døde dyr eller annen synlig forurensning umiddelbart, og ikke drikk eller bruk vannet før det er gjort tiltak for å sikre at vannet er trygt

  – Ikke fei opp smågnagerlort (for eksempel muselort i hytta), men bruk heller en fuktig klut, og beskytt hendene med gummihansker.

  – Unngå å bli slikket av hunder og katter som nylig har vært i kontakt med et dødt eller sykt dyr, da de kan ha fått bakterien i munnhulen.

  Harepest
  Foto: Knut Fredrik Øi
 • Eieren fant elghund sin skutt

  Torsdag morgen fant jegerkollega og hundeeier Magnar Aslaksen en sørgelig opplevelse da hans elghund Loke (nær 2 år gamle) ble funnet død.

  Aslaksen var i fangst onsdag og dro med hunden sin fra hytta sin ved Idjajávrris til Nieiddaidvári fangstområde. Etter å ha gått i noen timer satte Aslaksen seg i en sandstrand for å koke kaffe. Hunden roet seg ned etter nærmere en halv time, før den luktet en elg og dro av gårde, som var siste gang Aslaksen så hunden i live.

  – Klokka var allerede litt over seks og det begynte å bli mørkt. Da jeg kom til stedet der hunden var, var det mørkt og jeg fant ikke hunden, selv om WeHunt viste at hunden var der. Det viste seg senere at jeg hadde gått bare noen få meter unna. Jeg ga opp og dro tilbake til hytta der jeg overnattet. Neste morgen dro jeg for å lete igjen, og da fant jeg hunden. Den var skutt, og det var et enormt hull rett mellom øynene, forteller Aslaksen.

  – Det første jeg tenkte på da jeg så det, var at det må ha vært en elg tyv i området og at hunden hadde funnet den. Heldigvis tok jeg en kaffepause og ble ikke med hunden, ellers kunne jeg også kanskje blitt skutt, sier Aslaksen alvorlig til Ávvir

  Aslaksen tok hunden med seg til hytta der han ringte politiet.

  Hunden ble funnet om lag 2,5 kilometer fra bilveien. Stedet ligger cirka to mil fra Karasjok, mot Lakselv. Politiet oppfordrer publikum som vet noe til å ta kontakt med dem. Dette skrev Ávvir