Hopp til innhold

Ønsker gruvejobb i Kautokeino

Nils Eira må søke arbeidsledighetstrygd om vinteren. Nå drømmer han om å kunne søke på fulltidsjobb i Arctic Gold gruvedrift.

Nils Eira

Kautomaskin AS anleggsarbeider Nils Eira fra Kautokeino må søke arbeidsledighetstrygd om vinteren, for da har han ikke jobb fra ni til fire. Nå drømmer han om å kunne søke på fulltidsjobb i Arctic Gold gruvedrift.

Foto: Roger Manndal / NRK

– Jeg har i hvert fall jobb om sommeren, men på vinteren er jeg arbeidsledig. Da må jeg på NAV og søke om arbeidsledighetstrygd, sier Eira.

Høy arbeidsledighet i kommunen

Nils er ikke den eneste fra Kautokeino som ikke har fulltidsjobb. Kautokeino er blant de kommunene i Norge der arbeidsledigheten er størst. 6,3 prosent av befolkningen er uten arbeid.

Administrerende direktør Lars-Åke Claesson.

Administrerende direktør, Lars-Åke Claesson for Arctic Gold AB.

Foto: Kjell Are Guttorm / NRK

Arbeidsledigheten kan reduseres hvis Arctic Gold AB får starte opp med gruvevirksomhet i Bieddjovaggi. Dette vil gi 100 arbeidsplasser, som direktør Lars-Åke Claesson vil at også lokalbefolkningen vil nyte godt av.

– Vi har sagt at vi skal ha rundt 100 ansatte med underleverandører og entreprenører lokalt som vi skal rekruttere. Halvparten vil være våre egne ansatte. Det blir rundt 100 som er direkte berørt, men vi kjøper tjenester på stedet når vi skal tanke bensin og til transport. Så det blir en større virksomhet, sier Claesson til SVT.

Stort behov for lokal arbeidskraft

–Vi har sagt at vi skal forsøke å finne så mange som mulig som vi kan lære opp til denne type virksomhet. Vi vet jo i dag at det er stor arbeidsløshet fremfor alt blant menn i Kautokeino og det er det største i Norge, sier Claesson.

Derfor vil Arctic Gold drive med opplæring av lokal arbeidskraft til gruvene.

– De har kanskje ikke jobbet i gruven, så det kreves at vi driver med opplæring og det har vi sagt at vi vil være med på så tidlig som mulig, for da kan vi få inn så mange ansatte som mulig fra lokalbefolkningen.

Mener dette gavner kommunen

Opplæring av lokalbefolkning mener Arctic Gold direktøren vil være den beste løsningen for alle.

– Det er det beste for oss alle sammen, både for skatteinntektene til kommunen og for vår virksomhet, slik at vi slipper å ha folk som pendler lange avstander.

Dette er hva maskinkjører Nils Eira håper på. Kautokeino kommunestyre derimot har sagt nei til planprogrammet og konsekvensutredningen for gruvedrift i Bieddjovaggi.

– Ikke bare snakk om arbeidsplasser

Leder for Flyttsamelistas og kommunestyrerepresentant sier at det ikke bare er snakk om arbeidsplasser i kommune, men at man skal verne og ta hensyn til reindrifta i Bieddjovaggi-området.

Anders S. Buljo fra Flyttsamelista

Leder for Flyttsamelista i Kautokeino og kommunestyrerepresentant, Anders S. Buljo.

Foto: Kjell Are Guttorm / NRK

– De har jo rettigheter og de vil jo ikke at deres livsgrunnlag skal ødelegges. Det er jo ikke slik at vi er negative til gruvedrift, men vi støtter de som kommer til å lide pga. gruvedrift, sier Anders S. Buljo.

Har forandret på planene

Arctic Gold har forandret på planene de har for Bieddjovaggi-gruven og vil ha saken opp på nytt i kommunestyret, men sier at de ikke vet hvordan det blir hvis de atter en gang forkaster programmet.

– Da er det jo sannsynligvis stopp for hele det her prosjektet og da har det her selskapet tapt rundt 50 millioner kroner på prosjektet under to år, som vi har satset på det her, sier Lars-Åke Claesson.

Han syns at det er veldig merkelig fordi et sånt vedtak har ikke vært gjort tidligere i Norge.

– Ikke plass til begge

Leder for Abborassa reinbeitedistrikt er redd for at over halvparten av reindriftsutøverne i distriktet deres må slutte hvis det blir gruvedrift i Bieddjovaggi, for området er viktig for distriktet.

Nils Isak Sara

Leder av Abborassa reinbeitedistrikt, Nils Isak A. Sara.

Foto: Kjell Are Guttorm / NRK

– Det er ikke plass til begge to, reindrift og gruvedrift. Våre områder er ikke så store, sier Nils Isak A. Sara.

I dag klokken 18 arrangerer NRK Sapmi folkemøte på Diehtosiida i Kautokeino om gruvedrift i kommunen.

Korte nyheter

 • Olmmošlohku lassána - maiddái amasgielagat

  Olmmošlohku Anáris lassána. – Okta buorre Anára gielddas lea ahte dohko fárrejit olles áiggi eambbo olbmot, daddjo gieldda buresveadjin plánas boahtte jahkái.

  Olmmošlogu lassáneapmi Anáris lea stuorát go eará guovlluin Lappis. Jahkemolsumis Anáris ásse 7048 olbmo, jagi ovdal gis 7008.

  Statisihkkaguovddáža mielde lassánit maid amasgielagat Anára gielddas, čállá Inarilainen áviisa.

  TURISME ENARE
 • Ohcet lobi báhčit albasa Ivggus

  Guovddášbelodaga sámediggejoavku gohčču Dálkkádat- ja birasdepartemeantta bargat váttivuođaiguin maid albbas dagaha Ittunjárggas.
  Dan čállá Fremtiden i Nord.

  Maŋimuš áiggiid lea albbas dahje albasat speadjan bohccuid ja sávzzaid Ittonjárggas. Maŋŋebárgga bođii diehtu Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddjis ahte Ivgu sávzaguohtunguovlu ii oaččo báhčinlobi.

  – Sihke boazodoallu ja boanddat ribahit misiid, áldduid, lábbáid ja sávzzaid boraspiriide ja gillájit nie stuorrát. Go ealáhusat ohcet heahkkalobi jávkadit speaddji boraspiriid, de ádjána menddo guhká ovdal go vástiduvvo sidjiide. Ja go ožžot vástádusa, de eai doala vástádusat deaivása, dadjá Kirsten Inger Anti ávisii.

  Les på norsk

  En ung gaupe er avlivet etter at den ble funnet påkjørt og skadet i Tvedalen i Larvik kommune.
  Foto: Helena Rønning / NRK
 • Massán misiid - besset báhččit ovtta goaskima

  Stállonjárgga orohat Siellahis Romssas lea ožžon lobi báhčit ovtta goaskima. Siiddas lohket sáhttit duođaštit ahte goaskin lea váldán unnimusat 40 miesi.

  Badjealmmái John Mathis Oskal lohká goaskima leat stuorra giksin sidjiide juohke jagi, muhto dán jagi erenoamážit.

  – Dát lea váivi, dát dagaha ollu lassibarggu, dát lea elliid biinnideapmi.

  Son jáhká maid váttisin nagadit báhčit goaskima ná maŋŋit giđđat.

  Kongeørn
  Foto: Kjartan Trana/NRK