Hopp til innhold

Ønsker et mer åpent, tolerant og inkluderende samisk samfunn

– Mange av problemstillingene knyttet til kjønn, likestilling og legning kan være vanskelige å snakke om. Det første vi må gjøre er derfor å få disse sakene inn på den politiske agendaen, sier sametingsrådsmedlem Henrik Olsen.

Henrik Olsen

Sametingsråd Henrik Olsen mener det skal være plass til alle i det samiske samfunnet.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Vold mot kvinner, kjønnsidentitet og åpenhet om seksuell legning i samiske samfunn er noe av det som skal debatteres når sametingsrådet legger fram sin redegjørelse om kjønnslikestilling for plenum neste uke, fra 4.- 6. mars.

Kjønn som hinder for likestilling

– For sametingsrådet er det viktig at det samiske samfunnet og det samiske fellesskapet skal være åpent, tolerant og inkluderende. Mange av problemstillingene knyttet til kjønn, likestilling og legning kan være vanskelige å snakke om. Det første vi må gjøre er derfor å få disse sakene inn på den politiske agendaen, sier Olsen.

I redegjørelsen til sametingsrådet presenteres ulike områder der kjønn kan være et hinder for likestilling, herunder vold mot kvinner, kjønnsidentitet og seksuell legning.

Det framkommer at lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i samiske samfunn er som minoriteter i minoriteten å regne og at mange opplever å bli møtt med hets og taushet om de velger å stå fram.

Seminar om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

– Det skal være plass til alle i det samiske samfunnet og det burde være en selvfølge at man kan elske den vi vil uavhengig av kjønn, uten å bli møtt med hets og taushet. Vi må også tørre å utfordre gjeldene tabuer knyttet til kjønnsidentitet for å bringe samfunnet videre, sier Olsen.

Redegjørelsen skal være et grunnlag for en handlingsplan for likestilling og tiltakene skal integreres i Sametingets årlige budsjetter.

Som en oppfølging av redegjørelsen vil sametingsrådet i juni holde et seminar om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i samiske samfunn.

Seminar om helse- og sykehusplanen

Andre saker som skal behandles på plenumsmøtet neste uke er:

Sametingets årsmelding og regnskap 2014, Sametingsrådets redegjørelse om høyere utdanning og forskning, Sametingets handlingsplan for samisk barnehagetilbud 2015 – 2018 (denne saken blir foreslått utsatt), Sametingets fangst- og forvaltningsprinsipper innen marine næringer, Sametingets innspill til jordbruksforhandlingene 2015 og 420 kv kraftlinje Balsfjord-Hammerfest.

Mandag 2. mars kl. 13.00 – 15.00 arrangerer Sametingsrådet et seminar om helse- og sykehusplanen.

Korte nyheter

 • Dansekritikerpris to år på rad: – En befestelse av sterkt kunstnerskap

  Dagbladets teateranmelder, Hedda Fredly, fikk æren av å overrekke Dansekritikerprisen 2023.

  Prisen gikk i år til koreograf, regissør, og kunstner Elle Sofe Sara, kunstneren Joar Nango og Carte Blanche for forestillinga «Birget- ways to deal, ways to heal».

  Dermed har Elle Sofe Sara fått denne prisen for andre år på rad.

  Dette er svært imponerende, mener Fredly.

  – Det hender jo at noen får denne prisen flere ganger, men det er jo en befestelse av hvor sterkt dette kunstnerskapet er, og hvor berørt kritikere og publikum, blir, sier Fredly.

  I fjor fikk Sara Dansekritikerprisen for forestillinga «Vástádus eana. The answer is land».

  Forestillingen «Birget- ways to deal, ways to heal» handler blant annet om fornorskningspolitikken.

  Fredly tror at en slik danseforestilling når ut til publikum på en annen måte enn en politisk debatt gjør.

  – Det er på grunn av hele formen på forestillingen. At man tør å gå bort fra det verbale. Det er kroppene som får snakke. Kroppslige erfaringer er veldig tydelige på scenen.

  – Og at publikum også innlemmes i forestillinga gjennom ritualer, at man får en kroppslig forståelse av tematikken selv, sier hun.

  .

  Hedda Fredly
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Kritiker-bálkkašupmi «Birget; Ways to deal, ways to heal» čájáhussii

  Elle Sofe Sara, Joar Nango ja Carte Blanche vuite dan nu gohčoduvvon Dansekritikerprisen - maid sii geat árvvoštallet dánsun- ja eará lávdedáiddačájáhusaid geigejit jahkásaččat.

  Bálkkašumi ožžot sii «Birget; Ways to deal, ways to heal» čájáhusa ovddas.

  Čájáhussii lea earret eará maid sámi komponista Anders Rimpi bidjan jienaid ja musihka.

  Diibmá vuittii Elle Sofe Sara seamma bálkkašumi «Vástádus eana» čájálmasa ovddas

  «Birget; Ways to deal, ways to heal» čájáhusa fáddá lea dat hástaleaddji gaskavuođat mat dál leat sámiid ja dáža njunuš stivrejeaddjiid gaskka.

  Go dáiddárat barge dáinna čájáhusain, de lei Duohtavuođa- ja soabahankommišuvdna gárvemin iežas barggu. Heahkkasáhka servodagas lei maid Alimusrievtti duopmu Fovse-áššis, ja dat vuohki movt ráđđehus lea bargan áššiin maŋŋá go duopmu bođii.

  Bálkkašumi geigemis deattuhedje Kritikerlaget árvvoštallit ahte čájáhus earret eará lea duostil, go lahkona váttisvuođaid ođđa vugiin. Seammás dat lea gelddolaš ja ivdnás čájáhussan soabadeami birra.

  Kritikerlaget lea searvi mas dáidda-,musihkka-,girjjálašvuođa-, teáhter ja dánsun- ja lávdedáidda árvvoštallit Norggas leat miellahttun.

  Fra Birget av Carte Blanche
  Foto: Øystein Haara
 • Dansekritikerpris til forestilling om fornorskningspolitikken

  I dag ble det klart at koreograf, regissør, og kunstner Elle Sofe Sara, kunstneren Joar Nango og Carte Blanche får Dansekritikerprisen 2023.

  De vinner prisen for forestillinga «Birget- ways to deal, ways to heal».

  Carte Blanche er Norges nasjonale kompani for samtidsdans.

  Den samiske komponisten Anders Rimpi har stått for forestillingas elektroniske komposisjoner.

  Utgangspunktet for stykket er forholdet mellom det norske og det samiske, et forhold som av mange oppleves både komplisert og betent.

  Arbeidet med forestillinga skjedde parallelt med innspurten av rapportarbeidet til Sannhets- og forsoningskommisjonen – en rapport som nå foreligger.

  Kritikerlagets Seksjon for teater, musikk og dans deler årlig ut en Teaterkritikerpris, en Musikkritikerpris og en Dansekritikerpris.

  I begrunnelsen for årets Dansekritikerpris står det (ekstern lenke):

  «Kunst kan formidle temaer på en mer umiddelbar, engasjerende og nyansert måte enn politisk debatt, og det er årets vinner av Kritikerprisen for dans et lysende eksempel på. Om forestillinga er det blitt sagt at den er menneskelig og nestekjærlig, at den «tør å nærme seg det vanskelige på en forfriskende måte» og at den er ei «fascinerende, fargesterk forestilling om forsoning»

  Dette er andre år på rad Elle Sofe Sara vinner prisen. I fjor mottok hun pris for forestillinga Vástádus Eana.

  Nestleder i styret for Carte Blanche, Suzanne Bjørneboe og forestillingens komponist, Anders Rimpi, tok imot prisen på vegne av alle som står bak forestillinga.

  – For kompaniet er det stor stas og bli stemt fram av dere kritikere som den største kunstneriske prestasjonen innenfor dans i 2022-2023, med en forestilling som betyr så mye for kompaniet, sa Bjørneboe under overrekkelsen av prisen.

  Sara og Nango hadde ikke anledning til komme til Oslo til prisoverrekkelsen.

  Elle Sofe Sara hadde følgende hilsen i forbindelse med prisen:

  – Det er spesielt å se hvordan forestillinga utvikler seg, og hvordan den på sin måte berører klimaet som er i dag mellom det samiske og norske samfunnet. Det er fortsatt et menneskerettighetsbrudd 712 dager etter høyesterettsdommen.

  Suzanne Bjørneboe og Anders Rimpi mottar Dansekritikerprisen 2023
  Foto: Mette Ballovara / NRK