Ønsker et mer åpent, tolerant og inkluderende samisk samfunn

– Mange av problemstillingene knyttet til kjønn, likestilling og legning kan være vanskelige å snakke om. Det første vi må gjøre er derfor å få disse sakene inn på den politiske agendaen, sier sametingsrådsmedlem Henrik Olsen.

Henrik Olsen

Sametingsråd Henrik Olsen mener det skal være plass til alle i det samiske samfunnet.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Vold mot kvinner, kjønnsidentitet og åpenhet om seksuell legning i samiske samfunn er noe av det som skal debatteres når sametingsrådet legger fram sin redegjørelse om kjønnslikestilling for plenum neste uke, fra 4.- 6. mars.

Kjønn som hinder for likestilling

– For sametingsrådet er det viktig at det samiske samfunnet og det samiske fellesskapet skal være åpent, tolerant og inkluderende. Mange av problemstillingene knyttet til kjønn, likestilling og legning kan være vanskelige å snakke om. Det første vi må gjøre er derfor å få disse sakene inn på den politiske agendaen, sier Olsen.

I redegjørelsen til sametingsrådet presenteres ulike områder der kjønn kan være et hinder for likestilling, herunder vold mot kvinner, kjønnsidentitet og seksuell legning.

Det framkommer at lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i samiske samfunn er som minoriteter i minoriteten å regne og at mange opplever å bli møtt med hets og taushet om de velger å stå fram.

Seminar om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

– Det skal være plass til alle i det samiske samfunnet og det burde være en selvfølge at man kan elske den vi vil uavhengig av kjønn, uten å bli møtt med hets og taushet. Vi må også tørre å utfordre gjeldene tabuer knyttet til kjønnsidentitet for å bringe samfunnet videre, sier Olsen.

Redegjørelsen skal være et grunnlag for en handlingsplan for likestilling og tiltakene skal integreres i Sametingets årlige budsjetter.

Som en oppfølging av redegjørelsen vil sametingsrådet i juni holde et seminar om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i samiske samfunn.

Seminar om helse- og sykehusplanen

Andre saker som skal behandles på plenumsmøtet neste uke er:

Sametingets årsmelding og regnskap 2014, Sametingsrådets redegjørelse om høyere utdanning og forskning, Sametingets handlingsplan for samisk barnehagetilbud 2015 – 2018 (denne saken blir foreslått utsatt), Sametingets fangst- og forvaltningsprinsipper innen marine næringer, Sametingets innspill til jordbruksforhandlingene 2015 og 420 kv kraftlinje Balsfjord-Hammerfest.

Mandag 2. mars kl. 13.00 – 15.00 arrangerer Sametingsrådet et seminar om helse- og sykehusplanen.