Vil la samene i Norden velge et felles Sameting

Et felles Sameting for samene i Norden er målet for sametingspresidenten i Sverige.

Sametingene i Norge, Sverige og Finland

Nå velger samene i Norge, Sverige og Finland hvert sitt Sameting. Her sametingspolitikerne fra landene samlet til møte i Rovaniemi.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

- Jeg mener det er på tide med et mer permanent organ for samene. Hvordan det skal velges, er et teknisk spørsmål, sier Lars Anders Baer til NRK Sámi Radio.

I 2000 ble Samisk parlamentarisk råd opprettet. Nå begynner tiden å bli moden for å videreutvikle dette organet, mener Baer.

- For samene i de tre landene, og for samene på russisk side, er det viktig å ha et folkevalgt organ som ivaretar interessene mellom landene og de internasjonale interessene som berører oss. Dette er også en god måte å synliggjøre at samene er ett folk, sier han.

Valg i fire land

Baer kan ikke tidfeste når samene i Norge, Sverige, Finland og Russland kan velge et felles parlament.

- Jeg tror vi etter hvert går mer og mer mot en slik løsning.

Den svenske sametingspresidenten mener det er fullt mulig å gjennomføre et valg i landene samtidig.

- Europaparlamentet velges jo av innbyggerne i de 26 medlemslandene i EU, og valget skjer omtrent samtidig i alle land.

Vil forhandle med statene

Lars Anders Baer (t.v.), Egil Olli og Klemmeti Näkkäläjärvi

Lars Anders Baer (t.v.), Egil Olli og Klemmeti Näkkäläjärvi.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Det videre arbeidet med nordisk samekonvensjon kan danne grunnlaget for opprettelsen av et felles Sameting, mener Baer.

- Vi bor i fire land, og dette gjør det spennende og fargerikt.

Han trekker fram arbeidet med den nordiske samekonvensjonen som det viktigste for samene for øyeblikket.

- Forhandlingene er i en tung fase nå. Derfor drøfter vi det spesielt mye nå. Det er viktig å få i gang forhandlingene med statene raskest mulig. Nå drøfter vi bare om hvordan disse skal foregå, men har enda ikke gått løs på selve innholdet. Vi ønsker å legge press på statene slik at vi kan snakke om innholde i konvensjonen, sier han til NRK Sámi Radio.

Vanskelig prosess

Baer synes det spesielt er problematisk i forhold til den finske regjeringen.

- Det virker som om det er vanskelig å fortsette prosessen med de finske myndighetene. Vi har selvsagt lignende utfordringer i forhold til svenske og norske myndigheter, men det er underlig at Finland allerede på et så tidlig tidspunkt synliggjør motstanden.

Baer vil ikke kritisere det finske Sametinget for ikke å ha arbeidet godt nok i forhold til regjeringen i Helsinki.

Om tre uker møtes sametingene med ministrene fra de tre nordiske landene som har ansvaret for samiske saker i sine respektive regjeringer.

Korte nyheter

 • Mange og store arrangement tross pandemi

  Et stort antall arrangører har gått sammen for å feire samenes nasjonaldag. Vesterålen og omegn samiske forening har sammen med en rekke andre aktører i og rundt Kabelvåg satt sammen et rikholdig program for dagen i Kabelvåg i Lofoten. Fauske har også et rikholdig program, som varer i nesten to uker. Den starter med konsert med Rolffa 27. januar. I Hamarøy er de i gang med innspilling av en digital feiring, slik som den suksessrike, digitale feiringen i fjor.

 • Kommunestyremøtet tolket ikke fra samisk - nå beklager de

  En kommunestyrerepresentant i Hamarøy kommune holdt et innlegg på lulesamisk i kommunestyremøtet den 30. november i fjor. Innlegget ble ikke tolket til norsk, og møtelederne passerte det i stillhet, til tross for at en stor del av representantene ikke behersker samisk.

  En privatperson klaget inn hendelsen til Statsforvalteren i Nordland i etterkant av møtet.

  Kommunen har bekreftet i en redegjørelse til Statsforvalteren at det ikke ble tolket fra samisk til norsk. I redegjørelsen beklager de samtidig for hendelsen, skriver NordSalten avis (betalingsmur).

  – Det er svært krevende å få tak i tolk, og i dette tilfellet fikk vi ikke kontakt med noen av våre tolkere. Dette beklager kommunen sterkt og vi har gjort grep slik at dette ikke gjentar seg, skriver kommunedirektør Odd-Børge Pedersen til Statsforvalteren i Nordland.

  Ved neste kommunestyremøte hadde kommunen anskaffet en interaktiv tolketjeneste, i følge Pedersen. Tjenesten vil også være på plass for fremtiden.

  Kommunestyremøte Hábmera suohkan - Hamarøy kommune 30. november 2021
  Foto: skjermdump 03.12.21
 • – Dehálaš eastadit iešsorbmemiid

  Sámediggeráđđi juolluda 300.000 kr Finnmárkku buohccivissui /SÁNAG:i. Doarjja galgá geavahuvvot heivehit kurssa iešsorbmeneastadeami birra «Áicil iešsorbmenjurdagiidda» sámi kontekstii.

  Prošeavtta ulbmil lea eastadit iešsorbmemiid sámi guovlluin, gelbbolašvuođa loktema bokte álbmogis, dasa ahte áicat ja jearrat iešsorbmenjurdagiid birra, kursemis álbmoga šaddat dihtomielalažžan iešsorbmenjurdagiidda, ja maid oažžut máhtu movt viidáset háhkat dárbbašlaš veahki. Nu čállá Sámediggi preassadieđáhusas.

  – Sámedikki mielas lea dehálaš eastadanbarggu doaimmahit dán suorggis, muhto váilot reaiddut maid sáhttá geavahit eastadanbarggus. Kurssa heiveheapmi «Áicil iešsorbmenjurdagiidda» lea maid okta evttohuvvon doaibmabijuin Norgga, Ruoŧa ja Suoma iešsorbmeneastadanplánas sápmelaččaid gaskkas, dadjá sámediggeráđđi Runar Myrnes Balto.

  Runar Myrnes Balto
  Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK