Ønsker ditt bilde av ny lauvmakk

En spesiell lauvmakk kryper stadig nordover til områder den tidligere ikke har vært å finne, trolig grunnet klimaendringer. Nå ber NINA-forskere folk om å ta bilder av dem, og sende bildene til NINA. Forskerne vil ha hjelp til å lokalisere den nye lauvmakken, eller gul frostmåler som den heter. Dette gjøres via smarttelefonappen «Målerjakt».