Ønsker å vite mer om mineralundersøkelse

Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) skal undersøke mineraler i Evenesmark i Nordland. Folket i samebygda ønsker mer informasjon.

Kalkstein i Trollholmsund i Porsanger

Dette er et illustrasjonbilde av en type kalkstein. Bildet er tatt i Porsanger i Finnmark.

Foto: Mathis Eira / NRK

Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) har i sommer sendt ut brev til grunneierne i Evenesmark i Nordland. I brevet opplyser NGU at de skal gjøre undersøkelser etter kalkstein i området.

Hinnøy og omegn sameforening (IBBS/NSR) har nå invitert NGU til et folkemøte.

Lite informasjon om mineralundersøkelse

– Vi er mange som lurer på ganske mye. Hvor letes det, hvilke konsekvenser kan det innebære, hva er prosessen videre, og når skal vi få sagt vår mening? Dette er blant spørsmålene vi ønsker å få svar på i løpet av møtet , sier leder i Hinnøy og omegn sameforening, Runar Myrnes Balto.

Runar Myrnes Balto

Runar Myrnes Balto, leder i Hinnøy og omegn sameforening (IBBS/NSR).

Foto: Mathis Eira / NRK

Norges Geologiske Undersøkelser bruker 41 millioner kroner årlig til å undersøke mineraler, pukk og sand over hele Norge. Det forteller avdelingsdirektør i NGU, Tom Heldal.

NGU kommer på folkemøtet for å informere om prosjektet. Folkemøtet er på torsdag på Evenesmark grendehus.

Kartlegging av kalkstein og marmor

Heldal forteller at undersøkelsen i Evenes er et samarbeid med Nordland fylkeskommune.

– Vi skal kartlegge forskjellige varianter av kalkstein og marmor i området. Dette for å finne ut hvilke kvaliteter som kan egne seg til fremtidig utnyttelse, sier Heldal.

– Jeg er selvfølgelig bekymret for hvilke konsekvenser dette kan få om de finner ut at kalkspatmarmoren her er drivverdig. I tillegg reagerer jeg på at vi har et lovverk som gjør det mulig å sette i gang så stor undersøkelse uten å spørre oss som lever i bygda, sier Myrnes Balto.

Samerettsjurist deltar på folkemøtet

Han har derfor også invitert leder av Samerådets menneskerettighetsavdeling, Eirik Larsen, til folkemøtet. Han er jurist og kan svare på spørsmål som gjelder samiske rettigheter når det skal iverksettes mineralprosjekter i samiske bygder.

Avdelingsdirektør i NGU, Tom Heldal, forteller at undesøkelsene foregår ved at geologene går i området og banker løs stein i berget og tar det med seg. I noen tilfeller kan det være aktuelt å bruke større maskiner, men da skal det avtales med grunneier, sier Heldal.

– Vi ønsker ikke å konkludere på forhånd at vi er imot gruvedrift, men vi vil vite mer og starte en debatt om dette. For vår del handler det også om bygdas selvbestemmelse, sier Runar Myrnes Balto.