Ollugat jienastuslogus

Dieđihanáigemearri beassat jienastit dán jagi sámediggeválggain lea dán mánu maŋimuš beaivvi, geassemánu 30. beaivvi. Hui olu olbmot lean searvan jienastuslohkui justa dieid stuorra ávvudemiid oktavuođas Troanddimis guovvamánu álggus. 1151 ođđa olbmo leat dán jagi dieđihan jienastuslohkui, ja njukčamánu rádjai ledje 16.076 olbmo jienastuslogus.