Ollu lávlagat SGP;ii

Eai beare galle luođi leat sáddejuvvon dán jagá Sámi Grand Prix gilvui, muhto erenomaš máŋggas hálidivčče lávlagiiguin searvat gilvui, muitala veahkke buvttádeaddji Brita Triumf.

Sami Grand Prix
Foto: Åse Pulk / NRK

Dán jagi Sámi Grand Prix gilvui eai leat dán jagi badjelmeare ollu luođi sáddejuvvon ovdal áigemeari mii lei dán mánu njeallját beaivvi.

Sáhttet vel boahttit

Ovcci luođi leat Sámi Grand Prix lágideaddjit fitnen, gilvui masa váldet mielde 10 luođi, fináli Guovdageainnus beassašlávvardaga. Lihkká sáhttet gal poasttas vel leat luođit mat eai leat ollen lágideaddjiide, go dieđihanáigemearri lei dán mánu njealjját beaivve.

- Vaikko eai leat go ovcci luođi, de galgá ain sierra luohtejury árvvoštallat ja dárkkistit buot daid, earret eará ahte eai leat plagiatat, deattuha Brita Triumf.

Ovdal leat sihke Norgga beal sápmelaččát, Ruoŧa beal ja maiddái Ruošša sápmelaš vuoitán luohteoasi. Diibmá vuittii Kárášjohkalaš Anne Biret Peltopära. Lávlun-oassái besset guhta lávlaga.

Ollu lávlagat 

Dán jagi leat boahtán oalle máŋga lávlaga, mii máŋemus áiggi ii leat leamašan nu beare dábálaš. Oktibuot 11 lávlaga dorrot gilvalit beassašlávvardaga, muhto dušše guhtta lávlaga besset leat mielde finálas.

- Hui somá go nie stuorra beroštupmi lea searvat lávlunoassái, go dien suorggis ii leat maŋŋimuš jagiid leamaš dat stuorámuš beroštupmi, čilgesta SGP-veahkkebuvttadeaddji Brita Triumf.