Hopp til innhold

Olli vil straffe Radio Norge

Sametingspresident Egil Olli støtter Medietilsynet som vil straffe Radio Norge for brudd på konsesjonsvilkårene.

Egil Olli

Egil Olli

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Kanalen sender samiske nyheter kvart over tolv på natten. Olli mener dette beviser at kanalen ikke tar samiske saker på alvor.

Fornøyd

Sent forrige uke fikk Radio Norge beskjed fra statens medietilsyn om at tilsynet ikke var fornøyd med sendetiden til de samiske nyhetene.

Sametingspresident Egil Olli er fornøyd med at Medietilsynet reagerer på sendetidspunktet, men synes Radio Norge burde bli straffet hardere.

– Å gi Radio Norge en påtale for konsensjonsbrudd ser jeg ikke den store nytten med. Den beste straffen hadde vært å trekke tilbake konsensjonen til kanalen, sier Olli.

– Bryter ikke

Radio Norge sender nyheter på samisk kvart over tolv på natten.

Kanalsjef i Radio Norge, Kristoffer Vangen, forsvarer sendetidspunktet for samiske nyheter. Han mener kanalane ikke bryter konsesjonsvilkårene.

– Vi sender nyheter på et tidspunkt da ingen andre sender samiske nyheter, sånt sett er sendetiden en fordel for de samiske lytterne, sier Vangen.

Han sier også at Radio Norge ikke er eneansvarlig for å sende nyheter på samisk.

– NRK sender også nyheter på samisk, slik at den samiske befolkningen er ikke avhengige av Radio Norge, mener Vangen.

Korte nyheter

 • Dál máksá okta euro 12 ruvnno

  Les på norsk.

  Euro máksá 12 ruvnno duorastatiđit.

  Earret moatti diimmu miessemánus diibmá, de ii leat euro leamaš badjel 12 ruvnno 2020 njukčamánu rájes, koronapandemiija áiggi.

  Maŋemus vahku lea euro máksán vuollel 12 ruvnno.

  Norgga ruvdnu lea maid geahnohuvvan ollu eará guovddáš valuhtaid ektui maŋemus áiggiid.

  sWmldm-imO8
  Foto: NTB
 • No kostar ein euro 12 kroner

  Euroen kostar 12 kroner torsdag morgon. Med unntak av nokre få timar i mai i fjor har ikkje euroen vore over 12 kroner sidan mars 2020, under koronapandemien.

  Den siste veka har euroen kosta i underkant av 12 kroner.

  Den norske krona har også svekka seg mot ei rekke andre sentrale valutaer siste tida.

  Tove Austdal på Stavanger lufthavn.

  Norske turister kan gå på en smell: – Tenker euroen ligger på ti kroner

  Ser man bort fra et par dager under pandemien, har den norske krona aldri vært svakere mot den europeiske valutaen. Det merker ferierende nordmenn.

 • Bissehit «catch and release»-oagguma Njávdánjogas

  Les på norsk.

  Njávdánjoga guollesearvevuohta dieđiha alla temperatuvrras Njávdánjogas. Dušši guliid darvehan ja luoitin ruovttoluotta johkii ii dán sivas šat lohpi dahkat. Buot badjel 80 centimehtera guhkes njiŋŋálasat fertejit álo luoitit ruovttoluotta johkii.

  Finnmárkkus leat earáge jogat maid temperatuvra lea allat. Earret eará Getnjejogas, Bearralvákkis rahčá luossa báhkasis.

  Atlanterhavslaks som henger med Neidenelva i bakgrunnen
  Foto: Nils John Porsanger