NRK Meny

Oljonuoskkideapmi

Oljosuollagat davvi Mexicos leat dagahan viiddis nuoskkideami guvlui. Olju galgá leat golgan San Juan-johkii mii čázi dáfus lea dehálaš guovllu boanddaide. Eiseválddit muitalit badjel guokte miilla jogas nuoskkiduvvon álgoviđá oljjuin, mii lea golgan oljo-bohccis.
Sotnabeaivvi dat ledje suollagat geahččalan suoládit oljju oljobohccis go bartidedje. Badjel 300 olbmo Pemex nammasaš stáhta energiija searvvis, leat dál čorget viggamin guovllu ja dan bargui rehkenastet mannat golbma mánu.