NRK Meny

Olgoriikalaš guolásteaddjit

Olgoriikalaš astoáiggi guolásteaddjit sivirdit čuđiid tonnaid miel guoli Romssa ja Finnmárkku vuonain, nu čuoččuha Norges Kystfiskarlag. Ja leat dušše fileát, maid dolvot. Dán rádjai orrot dán guovtti fylkka tuollostašuvnnain mannamin juo badjel diimmá duoguštanolahusa, mii lei vihtta tonna. Tuolláriid dieđuid miel de váldojit dušše 10 proseantta dain, geat sivirdit guliid.