NRK Meny
Normal

Ole Henrik Magga fyller 70 år

I dag fyller den første sametingspresidenten 70 år.

Ole Henrik Magga

BURSDAGSBARN: Ole Henrik Magga

Foto: Sergey Gavrilov/Gavrilov Media / NRK

I løpet av sin 70 år har mannen fra Kautokeino rukket å gjøre mye. Professor Ole Henrik Magga var den første sametingspresidenten, og var også den første lederen for FNs permanente forum for urfolk.

I 2006 ble han Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden «for hans innsats for samenes og urfolks sak».

Magga har oppnåd mange store ting i løpet av sin karriere. Blant annet fikk han stoppet det multinasjonale gruveselskapet Rio Tinto Zinc, som i 1994 hadde satt i gang mineralleting i Ráitevárri i Karasjok kommune.

Ole Henrik Magga snakker til mann kledd i rød anorakk. Reporter og kvinne i bakgrunnen.

Magga fikk med seg Karasjoks ordfører og media, og dro personlig ut til området hvor gruveselskapet hadde begynt letingen.

– På vegne av det samiske folket i Norge vil jeg med dette be om at de straks opphører med all aktivitet og undersøkelse av grunnen i Karasjok kommune. Det samiske folk har ikke gitt dere noen tillatelse til denne aktivitet, gjennom sitt folkevalgte organ Sametinget, som jeg representerer, sa Magga i 1994 til Rio Tinto Zincs representant på stedet.