Oslo mer aktuell enn Tromsø

Norges Idrettsforbunds idrettsstyret har i halvt år jobbet med OL i Oslo 2022 saka. Det er kun Troms sin styremedlem som er imot et OL i Oslo, sier generalsekretæren i Norges Idrettsforbund.

Holmenkollen
Foto: Mads Nyborg Støstad / NRK

Av 13 styremedlemmer i Idrettsstyret, så er det kun Troms som er i mot et OL i Oslo i 2022, sier generalsekretæren i Norges Idrettsforbund, Inge Andersen. Andersen forstår ikke uttalelsen til leder i Troms Arbeiderparti, Bjørn Inge Mo om at Idrettsstyret oppererer med falsk spill, og lar være å svare på spørsmålet.

Oslo mer aktuell enn Tromsø

Generalsekretær i NIF, Inge Andersen sier at Oslo er en god søker til vinter OL i 2022. Andersen begrunner dette med at det er flere kommuner som vil spille på lag når det gjelder OL-arrangementet. Andersen peker også på at Oslo kommune betalte 2 milliarder kroner for den nye hoppbakken i Holmenkollen, og hvor idretten betalte et par hundre millioner.

Derfor tror Andersen at Oslo i samarbeid med nabokommunene vil klare å finansiere et OL med idretts Norge. Andersen mener også at etterbruken av idrettsanleggene etter en eventuell OL i Oslo vil være større enn i Tromsø, ved at det bor mye mere mennesker i Oslo enn i Tromsø.

Nytt Idrettstyret nå, enn i 2008

Generalsekretær i NIF presiserer at det er et nytt Idrettsstyret som jobber med OL planene i Oslo enn det var da man planla OL i Tromsø.

Etterslep på idrettsanlegg også nå

Bjørn Inge Mo poenterte i går at han er i mot et OL i Oslo på grunn av at Norge er på etterslep når det gjelder idrettsanlegg. Det er rett at vi forsatt er på etterslep når det gjelder idrettsanlegg, men Norge har ikke råd i si nei til et OL, mener generalsekretær i NIF, Inge Andersen.

Hør intervju med generalsekretær i NIF, Inge Andersen:

Oanehaččat

  • Suollagat Báttáris, Návuonas

    Suollagat leat mannan vahkkoloahpa suoladan náhkkegálvvu nugo fáhcaid, gáhpiriid ja stuora niibbiid gávpesuoŋirin Báttaris, Návuonas, E-6 luodda guoras. Muhtumat leat čuohppan ráiggi plastihkkaseinniid suoŋirin ja čátnan sisa. Gávpesuodnjiriid eaiggádat leat váidan dáhpáhusa, ja sii dutket ášši duođašta Ráissa- ja Návuona politiijabálvá Morten Hammervold, Framtid i Nord áviisii.

  • Sámediggi doarju sámi mánáidgárddi

    Sámediggi lea sierra doarjjalohpádusa bakte lohpidan Ástávuona mánáidgárdái Loabát suohkanis Romssa fylkkas gitta 130.000 ruvnno sturrosaš doarjaga. Sámedikki mearrádusas daddjo ahte doarjja lea meroštallojuvvon Sámedikki meroštallannjuolggadusaid vuođul, mas Sámediggi juolluda doarjagiid sámi mánáidgárddiide ja dáža mánáidgárddiide main lea sámi ossodat, čállá Sámediggi mearrádusčállosis Ástávuona mánáidgárdái.

Laster Twitter-innhold