NRK Meny

Oktasaš definišuvdna realistalaš

Suoma Sámediggi jáhkká realistalažžan iežaset árvalusa mii galggašii oktasaš davviriikalaš definišuvdnan čilget buorebut gii lea sápmelaš. Ságadoalli Tiina Sanila-Aikio sávváge Ruoŧa ja Norgga sámedikkiid fuomášit man dehálaš ášši dát sápmelašmeroštallan lea olles sámi álbmogii, čállá Yle Sápmi.