Økokrim guoddala

Økokrim guoddala guokte Oarje-Finnmárkku badjealbmá áššehuhttima Sis-Finnmárkku diggegottis. Soai leigga áššáskuhtton biinnidan elliid, rievdadan mearkkaid ja verrošan boraspirebuhtadusain. Økokrima politiija advokáhtta Inge Svae-Grotli, dieđiha ahte leat mearridan guoddalit ášši go oaivvildit diggerievtti áššimeannudeamis ledje boastuvuođat