Økning av reinkadavre

Antallet reinkadaver som er funnet i Børgefjell i år er tredoblet sammenlignet med samme periode i fjor. Bare i går ble fem nye rapportert inn, og til nå er det nesten 60 kadavere som er funnet, der de fleste antas å være tatt av rovdyr. Reineieierne har søkt om ekstraordinært uttak av jerv, men Miljødirektoratet har ennå ikke tatt en avgjørelse, men følger situasjonen nøye. Det sier seniorrådgiver Susanne Hanssen.