Hopp til innhold

Øker mest

Hun fosser fram på presidentmålingen, men Laila Susanne Vars blir likevel ikke sametingspresident.

Laila Susanne Vars
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Jeg ble veldig glad da jeg så tallene, sier Vars til NRK Sámi Radio.

Partiet hennes Árja, ble stiftet i fjor og stiller for første gang i sametingsvalget. Oppslutningen for partiet er 5,5 prosent, men 16 prosent av velgerne vil ha Vars som president.

Det som er iøyenfallende, er at oppslutningen om henne øker fra sju prosent til 16 prosent fra mai til august.

For liten

– Det viser at folk har tiltro til at jeg faktisk kan gjøre en jobb på Sametinget, og at det kanskje er på tide med noen nye stemmer der, sier Laila Susanne Vars.

Høyst sannsynlig blir Árja altfor liten på Sametinget til å kunne få presidentvervet. Til det er avstanden til Ap og NSR, altfor stor.

Presidentkandidaten for sametingsdebutanten ligger bare fem prosent bak sittende president Egil Olli.

– Det synes jeg er veldig artig å se. Æren for at vi er synlig skal våre listekandidater ha æren for som jobber døgnet rundt for å få fram våre saker.

Hver tredje fortrekker Aili

21 prosent av velgerne ønsker Egil Olli, mens 33 prosent svarer at de ønsker Aili Keskitalo. Siden mai-målingen har imidlertid Olli en større økning enn Keskitalo.

– Slik har det vært hele tiden. Jeg hadde jo håpet at jeg var mer populær enn henne, men slik er det altså ikke, sier Olli om avstanden mellom ham og NSR-kandidaten.

Aili Keskitalo er glad for tilliten til henne.

– Men hvis folk vil ha meg som president, så må dem stemme på NSR for å få det til. Dette er selvsagt svært oppmuntrende på tampen av valgkampen, sier hun til NRK Sámi Radio.

Egil Olli og Aili Keskitalo

Stor avstand mellom Olli og Keskitalo i Sámi Radio-måling.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Mindre støtte blant egne velgere

80 prosent av NSR-velgerne foretrekker henne. Tre prosent av NSR-velgerne vil ha Egil Olli, og ni prosent av de samme velgerne foretrekker Laila Susanne Vars.

59 prosent av Ap-velgerne fortrekker Egil Olli. 14 prosent av Ap-velgerne vil ha Aili Keskitalo, mens ni prosent av Ap-velgerne svarer de fortrekker Laila Susanne Vars.

Egil Olli har med andre ord mindre oppslutning blant egne velgere enn Aili Keskitalo har blant sine.

– Selvfølgelig hadde jeg håpet at de som stemmer på Arbeiderpartiet også støtter meg som presidentkandidat. Likevel er politikken og personen som er viktigst. Oppslutningen om partiet er fortsatt stor, og der viser at vi har en politikk som folk støtter, sier Olli til NRK Sámi Radio.

Presidentmålingen

Kandidatene

Des.08

Mai 09

Aug.09

Aili Keskitalo, NSR

29%

31%

33%

Egil Olli, Ap

16%

18%

21%

Laila Susanne Vars,

7%

7%

16%

Korte nyheter

 • Ruvkeášši háddje gili

  Raarvihkes, Trøndelágas doivot ollugat ahte ođđa ruvkefitnodat gádju gili. Dán jagi álggus ledje doppe 423 ássi, ja ruvke sáhttá buktit 20 jahkái čuođi, beannot čuođi bargosaji.

  Earát gis ballet váikkuhusain maid ruvkedoaibma sáhttá buktit.

  - Dát ášši lea dagahan ahte servodat lea háddjanan. Dát dilli čuohcá olbmuide ja sávan ahte oažžut vástádusa jođánit, dadjá sátnejođiheaddji Kennet Tømmermo Reitan.

  Ollugat vurdet vástádusa ja sávvet mearrádusa boahtit fargga. Muhto Gielda- ja guovlodepartemeanta lea geažuhan ahte ádjánit jahkebeale ja soitet maid mannat 18 mánuge.

  Sámedikki vuostecealkámuš

  Báikkálaččat leat politihkkárat dohkkehan ruvkedoaimma regulerenplána, muhto Sámediggi ja boazosámit leat vuosttaldan. Oaivvildit ahte ođđa ruvkedoaimma váikkuhusat eai leat doarvái bures čielggaduvvon.

  Danin sii leat ákkastallan ruvkeplánaid vuostá. Sámediggi oaivvilda ahte gielda galggašii háhkat eanet dieđuid áššis, ja ahte boazodoallu galggašii leat mielde nugo lágas čuožžu.

  - Mu mielas livččii galgan gielda bargat vuđoleappot ovdalgo regulerenplána ovddiduvvui. Danne lea buorre go Gielda- ja guovlodepartemeanta geavaha buori áiggi meannudit ášši, dadjá sámediggeráđđi Maja Kristine Jåma Norgga Sámiid Riikkasearvvis NRK:i.

  Eai soabadan

  Soabadeapmi Raavrhvijhke gieldda ja Sámedikki gaskka ii lihkostuvvan dán dálvvi. Trøndelágas stáhtadoaimmaheaddji Frank Jenssen hilggui Sámedikki vuostecealkámušaid.

  Danne lea Gielda- ja guovlodepartemeanta mii loahpalaččat mearrida áššis.

  Joma gruver
  Foto: Arne Hanssen
 • Unnit áitagat pride vuostá

  Les på norsk:

  Politiija sihkarvuođabálvalus ain registrere áitagiid pride vuostá, muhto lohku lea unnit go diibmá. Dan muitalit Aftenposten:ii.

  – Leat registrerejuvvon kroava áitagat, leat dego terroráitagat, nu go terrorfallemat, muitala politiija sihkarvuođabálvalusa seniorráđđeaddi Eirik Veum.

  Muhto lohku njiedjá. Veum muitala ahte sis lea dakkár ipmárdus ahte pride áittalohku lea unnit go diibmá.

  Oslo politiijat leat ovtta oaivilis dasa.

  - Dán rádjái eai leat Oslo politiijat ožžon čielga, duođalaš áitagiid, dadjá doaibmi bálvalusaid jođiheaddji Martin Strand.

  Pride Ålesund
  Foto: Remi Sagen / NRK
 • Færre trusler mot pride enn i fjor

  PST sier til Aftenposten at de fortsatt registrerer trusler mot pride, men antallet er mindre enn i fjor.

  – Det er registrert trusler som grenser opp mot det som er ulovlig, som å true med terror, forteller seniorrådgiver Eirik Veum i PST til avisen.

  Men antallet går nedover. Veum opplyser at PSTs inntrykk er at antallet pride-trusler er noe mindre enn i fjor.

  Noe også Oslo-politiet er enig i.

  – Per nå har ikke politiet i Oslo mottatt konkrete, alvorlige trusler, sier Martin Strand som er lederen for felles enhet for operative tjenester i Oslo politidistrikt. (NTB)

  Pride-paraden i Oslo 2018.
  Foto: NTB