Hopp til innhold

Skoletapernes forkjemper har gått av

Ola Ødegaard har vært en av forkjemperne for samiske internatbarn. Nå har 72-åringen gått av etter nesten 22 år som generalsekretær i stiftelsen Rettferd for taperne.

Ola Ødegaard, Generalsekretær Rettferd for taperne

Ola Ødegaard går av med pensjon neste vinter. Frem til da skal han fortsatt være aktiv i stiftelsen som han selv grunnla.

Foto: ARKIV MORTEN HVAL / Scanpix

72-åringen har nå i november gått av som generalsekretær i Stiftelsen Rettferd for taperne, som han selv grunnla i 1993.

Ødegaard har vært en tydelig forkjemper for at internatbarna i Finnmark skal få erstatning for lidelsene de ble påført da de bodde på skoleinternat. Stiftelsen har også blant annet engasjert seg i saker som gjelder de som har vært utsatt for seksuelle overgrep, feilplassering i barnehjem, skolehjem og fosterhjem, de med tapt skolegang, internatbarna og Kysthospitalbarna.

De tidligere internatbarna har kjempet for oppreisning fordi de mener at de ble utsatt for overgrep, mishandling, tapt skolegang og rasistisk mobbing under statens omsorg. Å plassere samiske barn i skoleinternat hvor samisk var forbudt, var en del av statens offisielle fornorskingspolitikk.

Stiftelsen opplyser i en pressemelding at Ødegaard skal fortsette som rådgiver i stiftelsen i halv stilling frem til 1. oktober 2015, da han går av med pensjon.

– Ødegaard har nedlagt et kjempearbeid for stiftelsen, sier styreleder Arne Mellerud om generalsekretæren som nå takker av.

Ola Ødegaard og Ivar Utsi

De har begge vonde erfaringer fra sin skoletid. Ola Ødegaard ble plassert på skolehjem for evneveike og Ivar Utsi ble plassert i internat. De fikk møte Kongen i 2013 for å fortelle om egne erfaringer fra skoletida. Utsi minnes at han ble kledd naken og plassert i en kjeller da han snakket samisk på internatet som barn.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Bakgrunn fra PR og kommunikasjon

Tor Bernhard Slaathaug (35) fra Tønsberg har nå tatt over som generalsekretær. Han har utdanning innen sosiologi og kristendomsfag, og har til nå arbeidet som prosjektleder og daglig leder innen rekruttering.

Ola Ødegaard sier i en pressemelding at PR- og kommunikasjonserfaringen til sin etterfølger vil være nyttig i sin nye rolle som generalsekretær.

– Han er den personen vi ønsket oss og han har en bred erfaring som taperforeningen vil ha stor nytte og glede av, sier Ødegaard.

Stiftelsen Rettferd for taperne har per i dag fem ansatte og holder til på Dokka.

Korte nyheter

 • Muotka ON:i: - Mii fertet fátmmastit nuoraid

  Les på norsk.

  Sámediggepresideanttas, Silje Karine Muotkas, lei sáhkavuorru ONa álgoálbmotáššiid bistevaš forumis. Dohko ledje dievva álgoálbmotovddasteaddjit ja organisašuvnnat miehta máilmmi čoahkkanan.

  Muotka gesii ovdan man dehálaš lea fátmmastit eamiálbmotnuoraid juo árrat, ja čájehii ovdamearkkaid mo nuorat besset Sámedikki mearrádusproseassaide searvat.

  – Nuorat ja mánát vuollel 18 jagi eai oaččo jienastit válggain, ja nuorra jienasteaddjit leat unnitlogus. Danne fertejit mis gávdnot mekanismmat mat sihkkarastet ahte nuorat gullojit, jos mii galgat iešmearrideami doaimmahit.

  Sámediggi lea ásahan sihke sámi nuoraidráđi ja mánáidráđi, nannen dihtii sin jienaid.

  Sámediggepresideanta rámida sámi nuoraid, geat akšunerejedje Fovse-ášši oktavuođas.

  – Min sámi nuorat, ja earát geat sin dorjo, ledje mielde sihkkarastimin ahte Norgga ráđđehus loahpas dovddastii olmmošvuoigatvuođarihkkuma, ja buhtadusdárbbu. Lean nu rámis daid nuorra olmmošvuoigatvuođadáistaleddjiin.

  Muotka mielas leat nuoraid jienat politihkas dehálačča.

  – Ollosat dadjet ahte nuorat leat ihttá beaivvi jođiheaddjit, muhto dat ii leat duohta. Nuorat leat dál jo jođiheaddjit, ja mii fertet sin fátmmastit mearrádusain mat váikkuhit sin eallimiid, dajai son.

  Silje Karine Muotka
  Foto: Solveig Katarina Fossum Norberg / NRK
 • Kárášjoga diggeášši máksán 49 miljovnna

  Les på norsk.

  Kárášjoga diggeášši oamastanvuoigatvuođaid birra, lea dán rádjai máksán 49 miljon ruvnnu

  Advokáhtagolut Kárášjoga oamastanvuoigatvuođa diggeáššis leat dán rádjai máksán 49 miljon ruvnnu.

  Alimusrievtti ášši mávssii seamma ollu go Meahcceduopmostuolu ášši.

  Ovddeš stuorradiggeáirras Olav Gunnar Ballo jienastii Finnmárkolága vuostá, ja dadjá dáid miljovnnaid ledje baicce galgan geavahit nannet ássanmiela ja ealáhusaid Finnmárkkus.

 • Rettssak til 49 millioner

  De to rettssakene om grunnen i Karasjok har til nå kostet 49 millioner kroner i advokatutgifter.

  Saken i Høyesterett kostet like mye som den første runden i Utmarksdomstolen.

  Tidligere stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo stemte imot Finnmarksloven og er forferdet over utviklingen. Han sier millionene burde vært brukt til å sikre bolyst og næringsutvikling i Finnmark.