Oaivvilda olgeš bellodat vuittii

Nordlys áviisa politihkalaš doaimmaheaddji oaivvilda ahte olgeš bellodat vuittii dán vuosttaš válgadigaštallama ovdal čavčča sámedikkeválggaid Norggas. Nuorra politihkar, Nils Kristian Winther lei čielggas ja oaččui iežas oainnuid vuohkkasit ovdan, dadjá Nordlys doaimmaheaddji, Skjalg Fjellheim. - Nils Kristian Winther anii ovdamearkkaid iežas eallimis. Son maid oaiviliiddisguin soahpá bures nuoraide, oaivvilda Fjellheim.