NRK Meny
Normal

Oahpásnuva Leira bearrašiin!

Leat go geahččan Gusaliihku ráiddu ja imaštalat geat gullet dan bearrašii? Loga sin birra dás.

På norsk inne i artikkelen – bli kjent med familien Leira!

Kulykke
Foto: Vanja Ulfsnes / NRK

OAHPÁSNUVA BEARRAŠIIN - BLI KJENT MED FAMILIEN

familietre kulykke
Foto: Tevdnen: Åse Kathrin Vuolab
kulykke 2

Jouni Leira - Bearraša “jođiheaddji” ja návetisit. - Familiens overhode.

Foto: fra 1.program

Sivilstatus:
Leaska.
Enkemann

Marja ja Mikael leat su mánát. Mikael lea váhkar. Ole lea fas mánáidmánná.
Marja og Mikael er hans barn, der Mikael er yngst. Ole er hans barnebarn

Ovdal lei Jounis álkit eallin go eamit ain elii, muhto dál lea boarásmuvvan ja ii sáhte guhkká joatkit šibitdoaluin. Rievttimielde galgá Marja árbet šibitdoalu go son lea boarrásat,muhto dál go Mikael lea náitalan ferte Jouni nuppes smiehtastit.

Når kona fortsatt var i live var alt så mye lettere. Det er ikke lenge Jouni kan fortsette med gårdsdrifta. Marja er Odelsjente, men siden Mikael er gift og Marja er uten mann, må han vurdere hvem som skal arve gården.

marja ja jouni leira

Jouni ja su nieida Marja/ Jouni og hans datter Marja

Foto: fra 1.program

marja i confession

Marja Leira - Odelsjenta

Foto: fra 1.program

Sivilstatus:
Okto ja bahá!

Singel, og bitter!

Mánát:
Ole lea su áidna mánná. Marja ii leat muitalan oktiige gii Ole áhčči lea.
Ole er det eneste barnet hennes. Hvem faren er har hun holdt hemmelig.

Marja lea boarráseamos nieida ja lea álo orron ruovttus, earet go vácci jagi eanandoaluskuvlla guovdageainnus 7 jágii áigi. Son lea rahkánan dan rájes dan beaivái go galgá joatkit áhččis šibitdoaluin.

Marja er eldst av søsknene og har alltid bodd hjemme på gården, bortsett fra da hun gikk et år på Landbrukskole i Kautokeino for 7 år siden.. Hun har siden den gang ventet på den dagen hun skal overta gårdsdrifta.

marja 2

Marja lea dávjá bealkimin - Marja kjefter ofte

Foto: fra 1.program

kulykke bryllup

Mikael Leira

Foto: Govven: Sigve Nedredal / NRK

Sivilstatus:
Náitalan Siv Lættan

Gift med Siv Lætta.

Mánát:
Ii leat háhppehan rahkadit daid vuos.

Har ikke hatt tia til å lage de enda.

Mikael lea dáid maŋemuš golbma jágii orrun Guovdageainnus go lea váccán Eanandoaluskuvlla. Guovdageainnus ráhkásmuvai Sivii, geainna dál lea náitalan. Mikael ja Oles lea hui buorre oktavuohta.

Mikael har de siste tre årene gått Landbruksskolen i Kautokeino. Der ble han forelsket i Siv, som han er gift med nå. Mikael har et veldig godt forhold til hans nevø, Ole.

mikael ja siv

Mikael ja su ráhkis Siv / Mikael og hans elskede Siv

Foto: Govven: Vanja Ulfsnes
ole leira

Ole Leira

Foto: Govven: Karen Inger Lise Anti / NRK

Ole lea Marja gánda. Ole ii dieđe gii su áhčči lea, muhto Marja lea muitalan sutnje ahte son lei boanda ja jámi go gahčai muhkkegeallárii.

Ole er sønnen til Marja. Han vet ikke hvem faren hans er, men Marja har fortalt at han er bonde og døde en tragisk død da han falt i møkk-kjelleren.

jouni ja ole

Ole lea hui čatnon Jouni Áddjái ja Mikael etnui./Han er veldig knyttet til hans bestefar Jouni og onkel Mikael.

Foto: fra 1.program
siv

Siv Lætta

Foto: fra 1.program

Sivilstatus: Náitalan Mikael Leiran
Gift med Mikael Leira

Mánát: Sus eai leat mánát vuos, muhto son háliida mánáid.
Hun har ikke barn enda, men hun vil ha det en gang.

Siv Lætta gullá ovtta dain stuorámus boazodoalu bearrašiidda Guovdageainnus. Son lea mánnávuođa rájes niegadan náitalit boanddain, ja dál lea su niehku ollášuhttán.

Siv Lætta hører til en av de største reindriftsfamiliene i Kautokeino. Hun har helt siden barndommen drømt om å gifte seg med en bonde, og nå har drømmen hennes kommet i oppfyllelse.

siv og marja

Siv ja Marja.

Foto: fra 1.program

KOMMER SNART!!

ole lætta

Gii dát olmmoš lea? /Hvem er denne karen?

Foto: Govven: Ellen Oddveig Hætta / NRK