Hopp til innhold

Oaččui sáhku go muosehuhtii

Svalbárdda áššealmmái lea sáhkohan ofelačča go muosehuhtii jiekŋaguovžža Svalbárddas miessemánus. Sáhku lea 12.000 kruvnna. Ofelaš lei jođiheamen turistaskohterfáru go fuobmájedje jiekŋaguovžža mii lei birrasiid 900 mehter sis eret. Ofelaš mearridii ahte vudjet lagabui, mii dagahii ahte guovža ballái. Lága mielde ii leat lohpi jiekŋaguovžža muosehuhttit ja baldit, ofelaš lea mieđihan dáhpáhusa.

Korte nyheter

 • Sametingsråd håper rapport kan bidra til å motvirke samehets

  Sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR) ser et stort behov for Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport i arbeidet med å motvirke samehets.

  – Rapporten har vært med på å dokumentere den urett som har skjedd og de traumene som sitter i vårt folk. Den samehetsen som vi ser nå er med på å lage nye traumer blant samer.

  Balto peker på Sametingets krav til regjeringen om å lansere en nasjonal handlingsplan mot samehets og mener det er av stor viktighet at også kommisjonen foreslår å opprette en slik handlingsplan i sin rapport.

  – Jeg mener at regjeringen ikke lenger har noen grunn til å ikke lansere en handlingsplan, så nå venter vi på at regjeringen skal komme på banen.

  Loga sámegillii.

  Medlem i sametingsrådet, Runar Myrnes Balto, under overrekkelse av sannhets- og forsoningskommisjonens rapport.
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Sámediggeráđđi sávvá kommišuvnna-raportta veahkkin eastadit sámevaši

  Sámediggeráđđi Runar Myrnes Balto (NSR) oaidná stuorra dárbu Duohtavuođa- ja soabahankommišuvnna raporttii go sápmelaččat ain áitojuvvojit ja cielahuvvojit.

  – Dat han lea leamašan mielde dál dokumenteremin buot dat boasttuvuođat mat leat dáhpáhuvvan ovdal ja dat traumat mat min álbmogis leat. Dat sámevaši maid mii dál oaidnit lea mielde ráhkadeamen ođđa traumaid sápmelaččaide.

  Son čujuha Sámedikki gáibádussii ásahit našunála doaibmabidjoplána sámevaši eastadeamis ja oaivvilda dehálažžan dan ahte kommišuvnna maid evttoha dan ásahit.

  – Dál mun gal oaivvildan ahte dál ii leat šat ráđđehusas ágga manne ii dahkat dan. Nu ahte mii leat vuordimen dál ráđđehusa dan ektui.

  Les på norsk.

  Medlem i sametingsrådet, Runar Myrnes Balto, under overrekkelse av sannhets- og forsoningskommisjonens rapport.
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Unnskylder seg etter drapstrussel mot samer

  Personen som skrev «Skyt samene først, så reinen» i en Facebook-kommentar skal ha kommet med en unnskyldning.

  Det synes Fred Buljo er bra. Han er en av de som reagerte sterkt på kommentaren på en status om rein som beiter på et jorde i Lyngen.

  Det skriver den samiske avisa Ávvir.

  Loga sámegillii.