Ožžot lobi bivdit 30 geatkki

Romssa ja Finnmárkku fuođđobivdo lávdegoddi lea mearridan addit lobi bivdit 30 geatkki Finnmárkkus. Geatkki liseansabivdu álggii čakčamánu 10. beaivve ja bistá gitta guovvamánu 15. beaivái boahtte jagi. Guovlu man leat vuoruhan lea Unjárgga gielddas Várjjatvuona máttaosiin, čállá Ságat aviisa.