Mauken reinbeitedistrikt med nytt erstatningskrav

I dag begynner rettssaken mellom Forsvaret og Mauken reinbeitedistrikt i Senja tingrett i Finnsnes. Reindriftsnæringen påstår å ha lidt store tap som følge av Forsvarets aktivitet ved skytefeltene.

Reindriftsutøver Ole Mattis Oskal

Mauken Reinbeitedistrikt, her representert ved Ole Mattis Oskal, inngikk en avtalen med Forsvaret i forbindelse med sammenslåing av skytefeltene Mauken og Blåtind. Nå mener reinbeitedistriktet at arbeidet ved skytefeltene har forårsaket nye belastninger for dem.

Foto: Torfinn Wiesser / SCANPIX

Da Mauken og Blåtind skytefelt ble slått sammen, inngikk Mauken reinbeitedistrikt og Forsvaret et forlik som blant annet kompenserte for tapt beiteland.

Nå mener Mauken reinbeitedistrikt at Forsvaret ikke har overholdt avtalen.

– Etter vår oppfatning har ikke Forsvaret forholdt seg til gjeldende avtale, sier leder for distriktet Tor Ante Oskal.

Guldal: Meavki gáibida buhtadusa vahágiid ovddas

– Flere dyr drept

Oskal forteller at Forsvaret ikke stoppet aktiviteten under høstflyttingen, slik avtalen pålegger dem.

– Reinen ble skremt og vi mistet kontrollen over flokken. Dyrene sprang i flere retninger og krysset veien flere steder. Mange dyr ble påkjørt, sier Oskal.

Han forteller at de har en fast flyttevei for reinen. Da de skulle bevege seg forbi området hvor Forsvaret arbeidet med sammenslåingen av skytefeltene, var det anleggsmaskiner der som var i full jobb.

Fikk 12 millioner

Mauken reinbeitedistrikt fikk kompensasjon for tap av beiteland på 12 millioner kroner da avtalen ble inngått.

Nå føler Oskal at denne kompensasjonen blir brukt mot dem i denne saken.

– Erstatningssummen som vi kom fram til under forhandlingene ved sammenslåing av skytefeltene har ikke noe med denne saken å gjøre, sier Oskal.

Han er redd for at folk flest vil oppfatte Mauken reinbeitedistrikt som grådig, når de nå reiser et nytt erstatningskrav.

– Men det er viktig for allmennheten å forstå at erstatningen av tapt beiteland ikke må blandes sammen med det tapet som vi har opplevd nå, sier Oskal.

Ingen kommentar

Forsvarets advokat, Kine Elisabeth Steinsvik, sier til NRK Sámi at de ikke ønsker å kommentere saken.

– Så lenge saken står for tingretten, ønsker vi ikke å gi noen kommentar, sier Steinsvik.


Korte nyheter

 • UNN i gul beredskap

  Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) går fra i dag over fra grønn til gul beredskap etter at det har vært en jevn økning av innlagte pasienter med covid-19 den siste uken.

  Det innebærer at UNN forbereder opptrapping av pandemidrift, og vurderer ekstra bemanning og tilrettelegging av flere sengeplasser for disse pasientene.

  Per nå skal det være 15 pasienter med covid-19 innlagt, 14 i Tromsø og én i Narvik. Det er høyeste antall innleggelser siden pandemien startet.

  UNN Tromsø
  Foto: Fabian Ubeda
 • Guokte ođđa njoammuma Kárášjogas

  Dán vahkkoloahpa lea guovtti olbmos duođaštuvvon korona Kárášjogas. Nu lea gielddas dál njealji olbmos korona.

  Guoktásis eai dieđe gos njoammun boahtá. Buohkat leat ollásit boahkuhuvvon.

  Kárášjoga gielda ávžžuha olbmuid garvit dárbbašmeahttun oktavuođa earáiguin go iežas lagamusaiguin dassážii gielddas čielggadit njoammundilálašvuođa.

  Karasjok kommune logo
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Norrbotten šaddá ruoksadin

  Mánnodaga rájes rivdet sisabeassan njuolggadusat Norgii. Dál fertet erremii jus boađát Norrbottenis Ruoŧas, Ungáras ja golmma guovllus Suomas. Dat golbma guovlu leat Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Vasa.

  Errengáibádus guoská dušše daidda geain ii leat koronasertifikáhtta. Mánát ja nuorat vuollel 18 jagi eai dárbbaš erremii.

  Lassin Norrbottenii, de lea Ruoŧas ain errengáibádus olbmuide geat bohtet Stockholmmas, Västerbottenis ja Västermanlandas.

  Dat riikkat bissot ain ruoksadin dahje sevdnjes ruoksadin, ja nu lea ain errengáibádus daidda geat bohtet doppe: Belgia, Bulgaria, Greika, Irlánda, Kroátia, Luxemburg, Slovakia, Šveica, Duiska, Nuortariika, Estteeana, Látvia, Lietuva, Románia, Slovenia ja Stuorra- Británnia.

  Utsikt mot Kirunas nye bysentrum
  Foto: Kiruna kommune