Mauken reinbeitedistrikt med nytt erstatningskrav

I dag begynner rettssaken mellom Forsvaret og Mauken reinbeitedistrikt i Senja tingrett i Finnsnes. Reindriftsnæringen påstår å ha lidt store tap som følge av Forsvarets aktivitet ved skytefeltene.

Reindriftsutøver Ole Mattis Oskal

Mauken Reinbeitedistrikt, her representert ved Ole Mattis Oskal, inngikk en avtalen med Forsvaret i forbindelse med sammenslåing av skytefeltene Mauken og Blåtind. Nå mener reinbeitedistriktet at arbeidet ved skytefeltene har forårsaket nye belastninger for dem.

Foto: Torfinn Wiesser / SCANPIX

Da Mauken og Blåtind skytefelt ble slått sammen, inngikk Mauken reinbeitedistrikt og Forsvaret et forlik som blant annet kompenserte for tapt beiteland.

Nå mener Mauken reinbeitedistrikt at Forsvaret ikke har overholdt avtalen.

– Etter vår oppfatning har ikke Forsvaret forholdt seg til gjeldende avtale, sier leder for distriktet Tor Ante Oskal.

Guldal: Meavki gáibida buhtadusa vahágiid ovddas

– Flere dyr drept

Oskal forteller at Forsvaret ikke stoppet aktiviteten under høstflyttingen, slik avtalen pålegger dem.

– Reinen ble skremt og vi mistet kontrollen over flokken. Dyrene sprang i flere retninger og krysset veien flere steder. Mange dyr ble påkjørt, sier Oskal.

Han forteller at de har en fast flyttevei for reinen. Da de skulle bevege seg forbi området hvor Forsvaret arbeidet med sammenslåingen av skytefeltene, var det anleggsmaskiner der som var i full jobb.

Fikk 12 millioner

Mauken reinbeitedistrikt fikk kompensasjon for tap av beiteland på 12 millioner kroner da avtalen ble inngått.

Nå føler Oskal at denne kompensasjonen blir brukt mot dem i denne saken.

– Erstatningssummen som vi kom fram til under forhandlingene ved sammenslåing av skytefeltene har ikke noe med denne saken å gjøre, sier Oskal.

Han er redd for at folk flest vil oppfatte Mauken reinbeitedistrikt som grådig, når de nå reiser et nytt erstatningskrav.

– Men det er viktig for allmennheten å forstå at erstatningen av tapt beiteland ikke må blandes sammen med det tapet som vi har opplevd nå, sier Oskal.

Ingen kommentar

Forsvarets advokat, Kine Elisabeth Steinsvik, sier til NRK Sámi at de ikke ønsker å kommentere saken.

– Så lenge saken står for tingretten, ønsker vi ikke å gi noen kommentar, sier Steinsvik.