NRK Meny

Ny minerallov

For å løse opp i konfliktene med samiske interesser i gruvesaker, så mener sametingsråd Silje Karine Muotka at det må lages en ny minerallov. Den nye loven som trådte i kraft i 2010 fikk aldri sin tilslutning av Sametinget. Mer av verdiskapningen må komme lokalsamfunnene til gode, hensynet til det samiske i hele Norge må inkluderes, og det må legges bedre til rette for samtykke fra samiske interesser enn i dag, mener Muotka.