Hopp til innhold

Ny lov svekker urfolksspråk

En ny utdanningslov i Russland vil prioritere russisk språk og mange urfolksbarn vil miste muligheten til å lære sitt eget morsmål.

Nenets barn på tundraen øst av Naryan-Mar
Foto: Thomas Nilsen, Barentsobserver

Loven som Russlands president Vladimir Putin signerte på nyttårsaften skaper debatt. Det er mer enn 40 ulike urfolksspråk i landet og mange store regioner har uttrykt sin misnøye med den nye undervisningsloven, melder Radio Free Europe Radio Liberty.

Loven sier at undervisning på ikke-russiske språk bør ikke prioriteres eller gjennomføres, dette kan skade undervisningen i det russiske språket.

Urfolksrådgiver Anja Kristine Salo

Urfolksrådgiver Anja Kristine Salo.

Foto: Barentssekretariatet

– Det er vanskelig å si nå hvordan loven vil bli praktisert, men vi vil jo si at dette er en svært bekymringsfull utvikling. Jeg vil kalle det for et tilbakeslag for revitaliseringsprosessen i Russland, sier Anja Salo som er urfolksrådgiver ved Barentssekretariatet.

Urfolksspråk i ferd med å dø ut

Det er veldig mange språk som er iferd med å dø ut og da trenger man ikke en lov som reverserer revitaliseringa, men vi trenger å styrke morsmålsundervisninga i urfolkssamfunn, sier Salo.

Arbeidsgruppa for urfolk i Barentsregionen har revitalisering av urfolksspråk som et av de viktigste prioriteringsområdene. I Russland er både det samiske språket og nenetsisk i ferd med å dø ut og de unge behersker ikke lenger kildinsamisk.

Den nye loven garanterer at språktilbudet i russisk skal styrkes og loven skal gjelde fra 1. september i 2013.

Vil svekke urfolksspråkene

Da lovutkastet ble behandlet i Dumaen, utløste det protester i flere regioner, inkludert i republikkene Tatarstan, Bashkortostan, og Tsjuvasjia.

Samebarn i Lovozero
Foto: Thomas Nilsen, Barentsobserver

Kritikere sier at den nye utdanningsloven vil svekke tilbudet i urfolksspråk og de vil merke en nedgang av antall elever som vil velge sitt eget morsmål som hovedspråk på skolen.

Nå skal foreldrene velge- vil de at barna skal lære seg russisk slik loven krever, eller vil de at barna skal få morsmålsundervisning.

Korte nyheter

 • Suoma presideanta giitalii Norgga Nato-čoahkkimis

  Maŋŋágo Nato mearridii bovdet Ruoŧa ja Suoma suodjalusovttastusa lahttun, dollui oktasaš preassačoahkkin. Suoma presideanta Sauli Niinistö giitalii Norgga ja Danmárkku.

  – Giittán davveriikkalaš ustibiideamet. Dii lehpet dorjon min ja dat lea hirbmat dehálaš. Proseassa ii leat leamaš nu álki Supmii dahje Ruŧŧii. Davveriikkain lea olu oktasaš ja dál lea dorvopolitihkka maid oktasaš. Davveriikkalaš ovttasbargu nanosmuvvá dáinna, dajai Sauli Niinistö.

  NATOs toppmøte i Madrid
  Foto: Henrik Montgomery / TT / NTB
 • Bivdá njeallje ja vihtta jagi giddagasduomu

  Áššáskuhtti bivdá vihtta ja bealle jagi giddagasduomu Hamar-albmái, njeallje ja bealle jagi Deanu ovddeš IT-jođiheaddjái njihtanáššis mii dán vahku lea dollon Hamara diggegottis. Guktot leaba áššáskuhtton roavva korrupšuvnnas, groavva ekonomalaš beahtolašvuođas ja groavva vearrobeahtolašvuođas. Guktot leaba mieđihan ráŋggáštussiva.

  Tana-svindelen. Rettssak Hamar, dag 2.
  Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK
 • Vijmak bessin vuosádusáv rahpat

  Gålmmå jage lij Árrana dávvervuorkká giddidum. Valla uddni de bessin ulmutja oasev válldet gå uvsajt vat rahpin, ja gåhttjun rahpamij vuosádusás mav gåhttjum li «Oasátja viesodum iellemijs».

  Dát vuosádus lij dájda ja gálvo Nasjonala guovdátjis "Outsider Art" Oarjje Råmså dávvervuorkás, ja j Árrana ietjas tjoahkkes ja gåvåjs. Duodden aj gåvå ja dájdda Hans Ragnar Mathisena (Keviselie) stuorra tjoahkkes mij la Árrana vuorkán.

  Sivvan gå Árrana dávvervuorkká l læhkám giddidum, le gå dávvervuorkká ietjas lanjájt ådåstuhttám ja ietjájduhttám la, ja duodden aj gå Árran la dájddavuorkáv danga lahkusij tsieggim.

  Vuosádusrahpam 2022 Árranin.
Utstillingsåpning Árran 2022
  Foto: Sander Andersen / NRK