NRK Meny
Normal

Ny lov svekker urfolksspråk

En ny utdanningslov i Russland vil prioritere russisk språk og mange urfolksbarn vil miste muligheten til å lære sitt eget morsmål.

Nenets barn på tundraen øst av Naryan-Mar
Foto: Thomas Nilsen, Barentsobserver

Loven som Russlands president Vladimir Putin signerte på nyttårsaften skaper debatt. Det er mer enn 40 ulike urfolksspråk i landet og mange store regioner har uttrykt sin misnøye med den nye undervisningsloven, melder Radio Free Europe Radio Liberty.

Loven sier at undervisning på ikke-russiske språk bør ikke prioriteres eller gjennomføres, dette kan skade undervisningen i det russiske språket.

Urfolksrådgiver Anja Kristine Salo

Urfolksrådgiver Anja Kristine Salo.

Foto: Barentssekretariatet

– Det er vanskelig å si nå hvordan loven vil bli praktisert, men vi vil jo si at dette er en svært bekymringsfull utvikling. Jeg vil kalle det for et tilbakeslag for revitaliseringsprosessen i Russland, sier Anja Salo som er urfolksrådgiver ved Barentssekretariatet.

Urfolksspråk i ferd med å dø ut

Det er veldig mange språk som er iferd med å dø ut og da trenger man ikke en lov som reverserer revitaliseringa, men vi trenger å styrke morsmålsundervisninga i urfolkssamfunn, sier Salo.

Arbeidsgruppa for urfolk i Barentsregionen har revitalisering av urfolksspråk som et av de viktigste prioriteringsområdene. I Russland er både det samiske språket og nenetsisk i ferd med å dø ut og de unge behersker ikke lenger kildinsamisk.

Den nye loven garanterer at språktilbudet i russisk skal styrkes og loven skal gjelde fra 1. september i 2013.

Vil svekke urfolksspråkene

Da lovutkastet ble behandlet i Dumaen, utløste det protester i flere regioner, inkludert i republikkene Tatarstan, Bashkortostan, og Tsjuvasjia.

Samebarn i Lovozero
Foto: Thomas Nilsen, Barentsobserver

Kritikere sier at den nye utdanningsloven vil svekke tilbudet i urfolksspråk og de vil merke en nedgang av antall elever som vil velge sitt eget morsmål som hovedspråk på skolen.

Nå skal foreldrene velge- vil de at barna skal lære seg russisk slik loven krever, eller vil de at barna skal få morsmålsundervisning.