Hopp til innhold

«Å stoppe blod» ble godt mottatt

Uvanlig mange kom til boklanseringen til Anni Margaret Henriksen, som var meget fornøyd.

Video Boklansering "Å stoppe blod"

– Dette fortjener alle mine kilder som har vært til stor hjelp, og uten dem hadde jeg ikke klart å utgi boken, sa forfatteren Anni Margaret Henriksen under sitt boklanseringstalen.

Nærmere 80 bokinteresserte møtte opp under gårsdagens boklansering av boken «Å stoppe blod», ved Akademisk Kvarter ved Universitetet i Tromsø.

– Jeg hadde ikke forventet så mange fremmøtte, sa Henriksen.

«Å stoppe blod».

Forfatteren sier at boken handler om flere historier som er satt sammen til en felles historie om "læsing", helberedelse, hjelpere og varsler.

Forfatteren har samlet inn materiale til boken under hennes hovedfagprosjekt i sosialantropologi, som ble avsluttet i 1997 ved Universitetet i Tromsø.

«Læsing» som praktisk hjelp i hverdagen

Materialet til boken har hun fått hos de som bruker «læsing» som medisin i hverdagen deres, spesielt i Vest-Finnmark og Nord-Troms.

Anni Henriksen beskriver læsing slik i boken sin.

«Læsing er en form for bønn rettet mot et lokalt og spesielt problem, som for eksempel en akutt sykdom eller blødning, eller mot langvarige sykdomsplager.»

Det er først og femst i de Læstadianske miljøer at læsingtradisjonen er et godt bevart trosutøvelse.

Fenomenet kan bli en bestselger

Forlaget Cappelen Damm og Nord-Norges største bokhandler Akademis Kvarter ved Universitetet i Tromsø, kan si seg fornøyd til bokens popularitet.

Isak Måseide

Akademisk Kvarter markedsansvarlig Isak Måseide.

Foto: Johan Ante Utsi / NRK

– Det har vært veldig stor oppmerksomhet til boken i forkant av boklanseringen. Vi har en god del bestillinger inne, så det er klart at dette er en bok som handler om et fenomen som mange lurer på, sa Akademisk Kvarter markedsansvarlig Isak Måseide.

Markedsansvarlig ved bokbutikken har sterk tro på boken.

– Boken kan bli bestselger nå om våren, sa Isak Måseide.

Forfatter Anni Margaret Henriksen er smigret over utsagnet, men er selv beskjeden om boken vil bli så populær.

– Det gjenstår å se, for det har jeg ikke tenkt på, sa hun smilanes.

Skapte mediestorm


«Snåsamannen» Joralf Gjerstad skapte mediebølger uten like, når han lanserte boken sin «Snåsamannen: Kraften som helbreder» for to år siden.

Boken til Gjerstad har lignende tema som «Å stoppe blod» boken har.

LES OGSÅ: Snåsamannen: - Har hjulpet 50.000 mennesker gratis (ekstern link)


– Kulturell revitalisering

Tore Sørlie

Professor Tore Sørlie

Foto: Johan Ante Utsi / NRK

Professor ved helsevitenskapelig fakultetet ved Universitetet i Tromsø og praktiserende psykolog Tore Sørlie kjenner Anni Henriksen og sa noen velvalgte ord i forbindelse med boklansering.

– Det er på mange måter kulturell revitalisering i vår tid ikke bare i forhold til samisk- og annen type kultur. Folk er stigende grad opptatt av tradisjonelle behandlingsformer, sier han.

Professoren forklarer at en del av kulturbevisstgjøring er kanskje en reaksjon på visse begrensninger i den skolemedisinske behandlingen,

– Mange har meninger om at skolemedisinsk behandling har blitt altfor travel og opptatt av sykdommer og avgrensende ting. Behandlingen tar ikke i mot det hele mennesket, sier Proffessor i psykologi Tore Sørlie.

Korte nyheter

 • Helga Pedersen lea ožžon ođđa njunušbarggu

  Ovddeš Bb-njunuš ja Deanu sátnejođiheaddji, Helga Pedersen, lea ožžon ođđa barggu. Son lea Finnmárkku Boanddaidsearvvi ođđa organisašuvdnahoavda, čállá VG.

  – Boanddaidsearvi lea boanddaid deháleamos sáhkaguoddi. Dán jovkui lea mus miella gullat, dadjá Pedersen Boanddaidsearvvi neahttasiidui.

  Pedersen lei Bargiidbellodaga nubbejođiheaddji 2007-2015, ja guolástus- ja riddoministtar 2005-2009.

  Son lei ruovttugieldda Deanu sátnejođiheaddji gitta dán jagi čakčii.

  Les på norsk

  Helga Pedersen
  Foto: Eilif Aslaksen
 • Helga Pedersen har fått ny toppjobb

  Tidligere Ap-topp og Tana-ordfører, Helga Pedersen, har fått ny jobb. Hun er den nye organisasjonssjefen i Finnmark Bondelag, skriver VG.

  – Bondelaget er bøndenes viktigste talerør. Denne gjengen har jeg lyst til å være med i, sier Pedersen i en artikkel på Bondelagets nettsider.

  Pedersen var nestleder i Arbeiderpartiet fra 2007 til 2015, og fiskeri- og kystminister fra 2005 til 2009.

  Hun var ordfører i hjemkommunen Tana frem til i høst.

  Loga sámegillii

  Helga Pedersen
  Foto: Eilif Aslaksen / NRK
 • Makkár kulturásahusat Norggas barget sámi dáidagiin ja kultuvrrain

  Dál leat unnán dieđut das man olu ja man láhkái Norgga dáidda- ja kulturásahusat barget sámi dáidagiin ja kultuvrrain.

  Okta čilgehusain lea ahte dát ii vel leat suokkardallon. Dáinna háliidit Sámediggi, Sámiráđđi ja Kulturdirektoráhtta dahkat juoidá.

  Danne sáddejuvvo boahtte vahkus riikkaviidosaš iskkadeapmi dáidda- ja kulturásahusaide.

  Geassit nannii duohtavuođa- ja seanadankommišuvdna, ahte dáruiduhttin lea guhká ja duođalaččat čuohcan sámi kultuvrii ja gillii. Dáruiduhttin bistá ain Norggas.

  – Dan mii iskkadeamis gávnnahuvvo šaddá rápportan. Dalle oaidnit mat kulturásahusat barget sámi dáidda- ja kulturovdánbuktimiin dál. Dasa lassin mat kulturásahusat háliidivčče dáinna bargat, muhto eai áibbas dieđe manne ja mat ásahusat eai vel leat dáinna nu olu bargan.

  Dan čilge Kulturdirektoráhta direktevra, Kristin Danielsen (govas).

  Les på norsk

  Kristin Danielsen
  Foto: Kulturrådet