NSR: – Nordkappfolk må eie platået

Sametingsrepresentant Sandra Andersen Eira (NSR) støtter Nordkapp kommune i kampen om Nordkapplatået. – En av målsetningene ved Finnmarksloven var at vi som bor i fylket, skulle få styre og tjene på vår utmark, og dette kan FeFo bidra til ved å selge platået til kommunen, skriver hun i en pressemelding.