Hopp til innhold

Vil slippe barna til på Sametinget

Samiske barn bør ha en åpen arena på Sametinget, mener Norske Samers Riksforbund. Derfor foreslår de å opprette et barnas Sameting.

Barn i regn

Illustrasjon: NSR ønsker å gjøre Sametinget mer tilgjengelige for samiske barn.

Foto: NRK/Lill-Tove Veimæl

Silje Muotka

NSRs Silje Karine Muotka ønsker barn velkommen på Sametinget.

Foto: NSR

– En slik ordning vil føre til at samiske barn føler at Sametinget også hører til dem og at de lærer at Sametinget kan være et viktig organ også for dem i framtida, sier sametingsrepresentant Silje Karine Muotka til NRK Sápmi.

LES OGSÅ: Barnas spørretime på Stortinget

Muotka som også leder Sametingets oppvekst-, omsorgs- og utdanningskomité, peker på at både Stortinget, fylkeskommuner og kommuner har tilsvarende ordninger. NSR mener at det derfor er naturlig at også Sametinget etablerer en slik ordning kalt barnas Sameting.

Naturlig arena

– Barnas Sameting kan være en arena for å lære om sametingssystemet, det politiske arbeidet og for å få informasjon om samiske saker. Ordningen vil gjøre Sametinget mer tilgjengelig for barn, sier Muotka.

Tiltaket kan legges opp slik at barna får styrkede muligheter for medbestemmelse gjennom at de oppdager hva Sametinget egentlig er og hva det vil si å arbeide for å fremme sine egne saker. Formålet med å etablere ett tiltak som dette er blant annet å inkludere de samiske barna i å være aktiv i sin tenkning omkring å delta i å forme sin egen fremtid.

Utfordring for voksne politikere

Ordningen vil være verdifull også for sametingspolitikere, mener Muotka.

– Det kan være en utfordring for oss voksne politikere å forklare barn om vårt arbeid, men vi må sørge for å forklare hvordan det kan være nyttig også for barn. Jeg mener ikke at vi som politikere skal forsvare eller påtvinge vår politikk på barn, men at barn selv kan del i det og lære om politikk på egne premisser.

Norske Samers Riksforbund vil denne uken fremme ett forslag om å etablere en slik ordning på Sametinget.

Korte nyheter

 • Stáhta fállá 188 miljovnna boazodollui 

  Stáhta fállá 188 miljovnna boazodollui, ovdalgo 2023/2024 boazodoallošiehtadallamat leat álgán, čállá IFinnmark. Das lea 8 miljovnna lassáneapmi otnáš šiehtadusa ektui.

  Norgga boazosápmelaččaid riikkasearvvi (NBR) gáibádus boazodoallošiehtadussii bođii árabut dán mánu. Šiehtadusa sturrodat lea 260 miljovnna kruvnna, 80 miljovnna kruvnna eanet go dálá šiehtadus.

  Stáhta ja NBR šiehtadallaba juohke jagi ođđa boazodoallošiehtadusa.

  Šiehtadallamat gaskal stáhta ja NBR:a álget guovvamánu 7.beaivve ja loahpahuvvojit maŋimuštá njukčamánu 1.beaivve

  Inge Even Danielsen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Bággosáhkohit Finnmárkoopmodaga

  Luonddudirektoráhta árvvoštallá bággosáhkohit Finnmárkkoopmodaga go eai leat čorgen boares fanasdivohaga Buođggáidnjárggas, Finnmárkkus.
  Nu čállá Mátta-Várjjat áviisa
  Luonddudirektoráhta oaivvilda ahte finnmárkkuopmodat guhte eaiggáduššá báikki dál, sis dat lea geatnegasvuohta čorget guovllu.
  FeFo ges čujuha ahte stáhtas dat lei eaiggátvuohta báikái, dalle go nuoskkiduvvui.

  FEFO vinter
  Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK
 • Ođđa soahtevuojániid Norgii

  Dál go Norga sádde soahtevuojániid Ukrainai, de fertejit seammás oastit ođđa vuojániid, oaivvilda ovddeš suodjalushoavda Harald Sunde. Norggas lea odne 36 soahtevuojána doaimmas, muhto ii leat vel čielggas galle dáin vuojániin sáddejit Ukrainai. Suodjalus lea guhká plánen lonuhit soahtevuojániid go vuojánat leat 40 jagi boarrásat.

  bjR6gQX_fi8
  Foto: Pavel Golovkin / AP