Muotkas oppgjør

Den avtroppende NSR-lederen kom med et spark både mot sine tidligere samarbeidspartnere på Sametinget og mot Arbeiderpartiet i sin landsmøtetale.

Silje Muotka
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

NSR-leder Silje Muotka mente det var tid å se seg tilbake. Hun trakk spesielt fram det som skjedde for litt over ett år siden da NSR måtte gi i fra seg makta på Sametinget.

- Ingen kan si at det var dette vi ville, men samtidig var det en riktig avgjørelse på grunn av omstendighetene, sa Muotka i åpningstalen.

- Hjertebarnet

At Silje Muotka betegnet Sametinget som NSRs "hjertebarn", viste hvor hardt det gikk inn på partiet å gi i fra seg makta.

Samtidig tok hun et lite oppgjør med NSRs samarbeidspartnere da partiets president søkte avskjed. NSR hadde samarbeid med Johan Mikkel Sara i lista Samer bosatt i sør, Olaf Eliassen (Sp), Terje Tretnes (Samefolkets Parti) og Per A. Bæhr fra Flyttsamelista.

- Vi har i NSR en godt utviklet felles forståelse for at vi må sørge for at vi har alliansepartnere for å oppnå gjennombrudd i samesaken. Det er nettopp dette – å forstå konsekvensen av å ta ansvar for større felleskap enn oss selv som faktisk ble det springende punktet i flertallsposisjonen vi hadde bygget etter valget i 2005. Det sviktet dessverre på dette viktige punktet – vi måtte ta inn over oss at det manglet forståelse for den gjensidige ansvarligheten i samarbeidet i posisjonen, sa NSR-lederen.

Muotka skrøt også at daværende president Aili Keskitalo i den aktuelle situasjonen. Hun betegnet henne som en dristig politisk leder.

- Hvem former samepolitikken i Ap?

I landsmøtetalen rettet den avtroppende lederen et spark mot Ap-sametingsrådet.

- Jeg lurer på om Aps sametingsgruppe selv tar tilstrekkelig ansvar for samenes selvbestemmelse gjennom organisasjonsformen de har valgt seg. Det er nemlig ikke så greit å vite nemlig hvem som egentlig bestemmer samepolitikken i Arbeiderpartiet.

Hun viste til diskusjonene i mediene mellom Ap-politikere.

- Er det Olli og hans gruppe eller samepolitisk forum som vedtar Aps samepolitikk? Eller er det sentralstyret, fylkesordføreren eller fylkeslagsledere? Hva betyr selvbestemmelsesdelen i urfolksdeklarasjonen i forhold til betydningen av demokratiutvikling i de samiske samfunnene? Betyr ikke det blant annet at vi samer må ta ansvar for å organisere oss selv – bringe frem saker selv – vedta disse i Sametinget selv og gjennom dette virkeliggjøre samisk folkestyre, spurte Muotka i åpningstalen.