NRK Meny
Normal

Døra på gløtt for mineralvirksomhet

– Landsstyret ser ut til å ha åpnet døra for mineralvirksomhet i Sapmi, sa Mathis Nilsen Eira fra talerstolen på NSRs landsmøte i Tromsø.

Mathis Nilsen Eira

Mathis Nilsen Eira vil ikke ha mineralvirksomhet i samiske områder.

Foto: Per Klemetsen Hætta / NRK

Lørdag ettermiddag diskuterte Norske Samers Riksforbund (NSR)mineralvirksomhet i samiske områder. Debatten gikk på om man var åpen for mineralvirksomhet og eventuelle konsekvenser.

Mathis Nilsen Eira fra Karasjok viste tydelig sin motstand not inngrep i reinbeiteområder.

Eira mener at landstyret i sitt forslag til landsmøtet har døra gløtt for mineralvirksomhet. Dette bekymrer ham.

Ungdommen sier nei

Ungdomsleder Saia Stueng sier et bestemt nei til mineralvirksomhet i samiske områder. NSR-U sier det på prinsippielt grunnlag.

Hovedgrunnen er å beskytte samekulturen, og inngrep er ikke bra for det samiske samfunnet, sier Stueng. Hun spør om NSR snur ryggen til det samiske ved å åpne døra på gløtt for gruvedrift.

I sitt innlegg på landsmøtet hadde hun en egen vri på mineralproblematikken. Hun lurte på om man skulle starte et samisk mineralselskap, og reise ned til Oslo for å starte gravinger midt i Oslo. Da ville nasjonen Norge sikkert reagert kraftig med store protester.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Saia Stueng

Ungdommen vil ikke ha mineralvirksomhet.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Mineralloven må endres

Et av prinsippene som NSRs landsstyre legger til grunn i sin innstilling er at Sametinget må sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, og at Sametinget har en plikt til å ta helhetlig hensyn til alle berørte samiske parter i mineralutvinningssaker.

NSR mener at mineralutvinning bare kan skje i tråd med menneskerettigheter, folkeretten og med prinsippet om fritt, informert forhåndssamtykke lagt til grunn. En rekke forutsetninger må være på plass før vi kan godta mineralutvinning i våre områder, fortsetter Keskitalo.

En viktig forutsetning for landsstyrets forslag er at mineralloven endres. De mener at mineralloven ikke oppfyller statens folkerettslige forpliktelser ovenfor samene slik den ligger i dag, fordi den ikke sikrer samenes rettigheter og beslutningsdeltakelse ved inngrep.

Uten endring i mineralloven er det ikke grunnlag for det likeverdige samarbeidet som trengs. NSR må derfor også diskutere hvordan man skal forholde seg til pågående og planlagte mineralprosjekter, hvis man mener at de lovmessige rammevilkårene ikke er gode nok.

Saken avsluttes søndag formiddag.

NSR landsmøte 2012

NSR debatterte mineralvirksomhet i samiske områder lørdag ettermiddag-

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK