NRK Sámi Radio blir NRK Sápmi

NRK Sámi Radio endrer navn. Fra årsskiftet heter mediehuset NRK Sápmi.

NRK Sápmi

Sara K. Hætta ledet de første samiske radiosendingene i 1946. Siden har «sameradioen» blitt et begrep.

Det er NRKs direktørmøte som i dag har vedtatt endringen etter forslag fra Sámi Radio.

Misvisende

Bakgrunnen for forslaget var at navnet Sámi Radio i for sterk grad knyttet virksomheten opp mot bare én medieplattform selv om virksomheten i mange år har inkludert både TV- og internettinnhold, forteller sameradiosjef Nils Johan Heatta.

– På den måten har navnet vært noe misvisende og gitt noe begrenset bilde av det vi holder på med. Det har særlig kommet frem i internasjonale sammenhenger, sier sameradiosjefen, som etter nyttår altså må endre sin tittel.

Tydelig profil

Navneendringen har vært diskutert over flere omganger og flere år etter hvert som aktiviteten til NRK Sámi Radio har blitt utvidet.

Behovet for en hurtig endring har oppstått som følge av behov for en tydelig profil i anledning den tredje verdenskonferansen for urfolkskringkastere, som skal arrangeres av NRK i 2012.

Også navneforslag som NRK Sámi og NRK Sámi Media ble vurdert, men ble til slutt valgt bort av hensyn til språk og merkevare.