Hopp til innhold

NRK Sámi Radio blir NRK Sápmi

NRK Sámi Radio endrer navn. Fra årsskiftet heter mediehuset NRK Sápmi.

NRK Sápmi

Sara K. Hætta ledet de første samiske radiosendingene i 1946. Siden har «sameradioen» blitt et begrep.

Det er NRKs direktørmøte som i dag har vedtatt endringen etter forslag fra Sámi Radio.

Misvisende

Bakgrunnen for forslaget var at navnet Sámi Radio i for sterk grad knyttet virksomheten opp mot bare én medieplattform selv om virksomheten i mange år har inkludert både TV- og internettinnhold, forteller sameradiosjef Nils Johan Heatta.

– På den måten har navnet vært noe misvisende og gitt noe begrenset bilde av det vi holder på med. Det har særlig kommet frem i internasjonale sammenhenger, sier sameradiosjefen, som etter nyttår altså må endre sin tittel.

Tydelig profil

Navneendringen har vært diskutert over flere omganger og flere år etter hvert som aktiviteten til NRK Sámi Radio har blitt utvidet.

Behovet for en hurtig endring har oppstått som følge av behov for en tydelig profil i anledning den tredje verdenskonferansen for urfolkskringkastere, som skal arrangeres av NRK i 2012.

Også navneforslag som NRK Sámi og NRK Sámi Media ble vurdert, men ble til slutt valgt bort av hensyn til språk og merkevare.

Korte nyheter

 • Evttoha ásahit mearrasámi áittardeaddji

  Nordkalottfolket bellodat evttoha ásahit mearrasámi áittardeaddji. Nu čállá bellodat preassadieđáhusas. Mearrasámiid áittardeaddji sáhttá leat Sámediggái veahkkin áimmahuššamin mearrasámiid perspektiiva plánen- ja huksenáššiid oktavuođas, čállá bellodat.

 • Stor interesse for veiutbygging

  Statens vegvesen skal bygge 2,2 kilometer ny vei på E6 mellom Olderfjord og Lakselv i Finnmark.

  Dagens bru over Vuolmmašjohka er ifølge Statens vegvesen smal og i dårlig forfatning. Brua ligger i bunnen av en bakke, med en skarp sving mot sør.

  – Ved å bygge ny bru og oppgradere og bygge ny tilstøtende vei, blir det både bedre trafikksikkerhet og framkommelighet på E6 langs Porsangerfjorden, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

  Oppgradering og nybygging av veg – 2,25 kilometer

  En ny bru over Vuolmmašjohka skal være 86 meter lang over tre spenn. I tillegg skal to avkjørsler utbedres, mens tre avkjørsler stenges. Krysset til kommunal vei skal også flyttes ogtilI tillegg til bygging av ny vei, skal det også ryddes opp i terrenget etter den gamle veilinja.

  Den gamle brua og deler av gammel vei skal fjernes.

  Totalt er det ti entreprenører som har lagt inn anbud. Billigst er Alta-firmaet HAK Entreprenør AS med et anbud på 83.351.850 kroner.

  – Nå skal vi foreta en tilbudsevaluering og kontrollregne på tilbudene. Vi tar sikte på å undertegne kontrakt i løpet av januar. I beste fall kan arbeidet på veien starte opp i februar neste år, sier byggeleder Juho Sirjola i Statens vegvesen i en pressemelding.

  Det er forventet at byggingen vil ta om lag 20 måneder.

 • Eurohpá Uniovdna ođđa láhka eastada vuvddii duššadeami

  Eurohpá Uniovdna lea odne soahpan lágas mii gieldá fitnodagaid vuovdimis buktagiid, mat ovddidit vuvddiid duššadeami. Bálbmaolju, gáffe ja šibitbiergu leat buktagat maidda masa dát sáhttá váikkuhit. Láhka gáibida fitnodagaid duođaštit, ovddiditgo sin buktagat vuvddiid duššadeami. Go láhka váldo atnui, de fitnodagain lea guokte jagi áigi vuogáiduvvat dasa.