Hopp til innhold

NRK Sámi Radio blir NRK Sápmi

NRK Sámi Radio endrer navn. Fra årsskiftet heter mediehuset NRK Sápmi.

NRK Sápmi

Sara K. Hætta ledet de første samiske radiosendingene i 1946. Siden har «sameradioen» blitt et begrep.

Det er NRKs direktørmøte som i dag har vedtatt endringen etter forslag fra Sámi Radio.

Misvisende

Bakgrunnen for forslaget var at navnet Sámi Radio i for sterk grad knyttet virksomheten opp mot bare én medieplattform selv om virksomheten i mange år har inkludert både TV- og internettinnhold, forteller sameradiosjef Nils Johan Heatta.

– På den måten har navnet vært noe misvisende og gitt noe begrenset bilde av det vi holder på med. Det har særlig kommet frem i internasjonale sammenhenger, sier sameradiosjefen, som etter nyttår altså må endre sin tittel.

Tydelig profil

Navneendringen har vært diskutert over flere omganger og flere år etter hvert som aktiviteten til NRK Sámi Radio har blitt utvidet.

Behovet for en hurtig endring har oppstått som følge av behov for en tydelig profil i anledning den tredje verdenskonferansen for urfolkskringkastere, som skal arrangeres av NRK i 2012.

Også navneforslag som NRK Sámi og NRK Sámi Media ble vurdert, men ble til slutt valgt bort av hensyn til språk og merkevare.

Korte nyheter

 • Oahpaheddjiid bargoheaitta bissehuvvo

  Ráđđehus duođašta ahte šadda bákkolaš bálkalávdegoddi. Dát mearkkaša ahte oahppit sáhttet máhccat skuvllaide.

  – Go riidu orru leame oalat lássejuvvon ja bargoheaitagis leat duođalaš váikkuhusat servodahkii, de lea mu mielas bággu sehkket iežan sisa, dadjá bargoministtár Marte Mjøs Persen.

 • Háliida oahppat eambbo sámi álbmoga dearvvašvuođabálvalusaid birra

  Rukses bellodaga dearvvašvuođa ja fuolahuslávdegotti lahttu ráđđehusas, Seher Aydar galledii Kárášjoga otne. Son lei Kárášjogas sámi klinihkas ja deaivvadii sámi doavtterservviin maid. Seher Aydar háliida oahppat eambbo sámi álbmoga dearvvašvuođabálvalusaid birra ja makkár dárbbut leat sámi álbmogis dearvvašvuođa hárrái. Son áigu de jearrat Stuoradikkis movt sáhttet sii buoridit sámi álbmoga dearvvašvuođabálvalusaid.

  Seher Aydar dadjá ahte álgoálbmogis galget leat seamma rievttit dearvvašvuođabálvalusas go dan maid earáin lea. Son oaidná ahte sus ja sis geat barget politihkain stuorradikkis, lea beare unnán diehtu sámi álbmoga birra, muhto maiddái ahte sámi álbmot ii oaččo dearvvašvuođarivttiid maidda sis lea riekti. Aydar dadjá ahte de lea sin ovddasvástádus oahppat dan birra ja maiddái fállát seammaárvosaš dearvvašvuođafálaldaga sámiide:

  Seher Aydar stortingsrepresentant for Rødt
  Foto: Mathias Moene Rød / NRK