Njágaldit guliid

Kontrollajođiheaddji tuolloetáhtas, Tom Olsen oaivvilda ahte lea organiserejuvvon rihkolašvuohta go turisttat njágaldit guliid badjel rájáid. Son muitala Fiskeribláđii ahte turisttat mákset alla buhtadusaid, ja sáddejit biillaid iskat leat go kontrollat.

Beslag av turistfisk
Foto: Tollregion Nord-Norge